Up
 
 

Wykaz stanowisk

Tytuł stanowiska / informacji

Data
publikacji

Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 76/2018) w sprawie zakresu stosowania taryf dla paliw gazowych zatwierdzanych przez Prezesa URE 03.10.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 75/2018) w sprawie stopy wolnej od ryzyka w IV kwartale 2018 r. 01.10.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 74/2018) w sprawie ciągłości dostaw energii elektrycznej i paliwa gazowego do odbiorców końcowych po zaprzestaniu działalności Energii dla firm S.A. i Energetycznego Centrum S.A. 26.09.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 73/2018) w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w II kwartale 2018 roku 28.09.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 72/2018) w sprawie sposobu obliczania niektórych terminów zawartych w ustawie o odnawialnych źródłach energii 18.09.2018
Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 71/2018) w sprawie przypadającego na dzień 28 września 2018 r. terminu realizacji obowiązków przedsiębiorstw energetycznych, wynikających z rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego 17.09.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 70/2018) w sprawie przekazywania informacji dotyczących ilości energii elektrycznej, która stanowi podstawę do naliczenia opłaty OZE oraz wielkości należnych środków z tytułu opłaty OZE 10.09.2018
Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 69/2018) w sprawie podjętych działań mających na celu ochronę uzasadnionych interesów odbiorców 31.08.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 68/2018) w sprawie zakresu zastosowania art. 72a ustawy o odnawialnych źródłach energii 22.08.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 67/2018) w sprawie przekazania informacji dotyczących sprzedawców energii elektrycznej o największym wolumenie jej sprzedaży w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r. odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci dystrybucyjnej danego operatora na obszarze działania tego operatora, o których mowa w art. 40 ust. 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii 23.08.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 66/2018) w sprawie zmian treści wpisów dokonywanych w rejestrze wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji w związku ze zmianą definicji mikro- i małej instalacji odnawialnego źródła energii 22.08.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 65/2018) w sprawie wykazu odbiorców przemysłowych, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 52 ust. 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii 21.08.2018

Wybierz Strony