Up
 
 

Wykaz stanowisk

Tytuł stanowiska / informacji

Data
publikacji

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 52/2018) w sprawie schematu instalacji odnawialnego źródła energii przedkładanego na potrzeby systemów wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii tj. systemu aukcyjnego oraz systemów FIT/FIP 17.07.2018
Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 51/ 2018) w sprawie cofnięcia koncesji na obrót paliwami gazowymi spółce Energetyczne Centrum S.A. z siedzibą w Warszawie 12.07.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 50/2018) w sprawie średniej kwartalnej ceny energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne 12.07.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 49/2018) w sprawie średnioważonego kosztu węgla, zużywanego przez jednostki wytwórcze centralnie dysponowane oraz średniej ceny energii elektrycznej wytworzonej przez wytwórców eksploatujących jednostki wytwórcze centralnie dysponowane 12.07.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 48/2018) w sprawie konieczności aktualizacji zaświadczeń o dopuszczeniu do aukcji oraz deklaracji o przystąpieniu do aukcji 05.07.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 47/2018) w sprawie stopy wolnej od ryzyka w III kwartale 2018 r. 02.07.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 46/2018) przedstawiająca wykaz podmiotów objętych sankcją określoną w art. 55 oraz 188a ust. 5 ustawy o odnawialnych źródłach energii 27.06.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 45/2018) w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w I kwartale 2018 roku 21.06.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 44/2018) w sprawie aktualizacji listy sprzedawców zobowiązanych wyznaczonych na rok 2018, o których mowa w art. 40 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii 15.06.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 43/2018) dla odbiorców przemysłowych zobowiązanych do przekazania informacji i oświadczeń, o których mowa w art. 54 ustawy o odnawialnych źródłach energii 01.06.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 42/2018) dla odbiorców przemysłowych zobowiązanych do przekazania informacji i oświadczenia, o których mowa w art. 9a ust. 5 ustawy - Prawo energetyczne, za 2017 rok. 01.06.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 41/2018) w sprawie jednostkowych opłat zastępczych dla kogeneracji obowiązujących w 2019 roku 29.05.2018

Wybierz Strony