Up
 
 

Wykaz stanowisk

Tytuł stanowiska / informacji

Data
publikacji

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 5/2018) w sprawie przekazywania informacji dotyczących ilości energii elektrycznej, która stanowi podstawę do naliczenia opłaty OZE oraz wielkości należnych i pobranych środków z tytułu opłaty OZE za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 12.01.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 4/2018) dotycząca obowiązków wytwórców energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii, których oferty wygrały aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii 11.01.2018
Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 3/2018) w sprawie zmian w obszarze zgłoszeń i sprawozdawczości do Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych 09.01.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 2/2018) w sprawie niektórych zasad prawidłowej realizacji obowiązku składania sprawozdań o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu 09.01.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 1/2018) w sprawie stopy wolnej od ryzyka w I kwartale 2018 r. 02.01.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 87/2017) w sprawie wykazu odbiorców przemysłowych, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 52 ust. 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii 29.12.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 86/2017) przedstawiająca wykaz podmiotów objętych sankcją określoną w art. 55 oraz 188a ust. 5 ustawy o odnawialnych źródłach energii 29.12.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 85/2017) o osiągniętej oszczędności energii finalnej publikowana stosownie do treści art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej 27.12.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 84/2017) w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w III kwartale 2017 roku 21.12.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 83/2017) w sprawie wykazu odbiorców przemysłowych którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 9a ust. 3 ustawy - Prawo energetyczne 20.12.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 82/2017) w sprawie wyznaczenia sprzedawców zobowiązanych na rok 2018, o których mowa w art. 40 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii 23.11.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 81/2017) w sprawie wysokości stawki opłaty OZE na rok kalendarzowy 2018 20.11.2017