Up
 
 

Wykaz stanowisk

Tytuł stanowiska / informacji

Data
publikacji

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 80/2017) w sprawie ogłoszenia całkowitych wielkości produkcji i przywozu paliw ciekłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 15.11.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 79/2017) w sprawie średnich kwartalnych cen zakupu gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa w art. 49 c ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne 14.11.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 78/2017) w sprawie zasad i sposobu ustalania oraz uwzględniania zwrotu z kapitału (kosztu kapitału) w taryfach dla ciepła zatwierdzanych od 9 listopada 2017 r. 09.11.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 77/2017) w sprawie wykazu odbiorców przemysłowych, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 52 ust. 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii 02.11.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 76/2017) dla odbiorców przemysłowych zamierzających skorzystać w roku 2018 z możliwości przewidzianej w art. 53 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii 30.10.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 75/2017) w sprawie realizacji zakazu wykorzystywania drewna innego niż drewno energetyczne, o którym mowa w art. 2 pkt 7a ustawy o odnawialnych źródłach energii do wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii wskazanych w ustawie 19.10.2017
Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 74/2017) w sprawie ustalenia kryteriów oceny wniosków o przyznanie odstępstw zgodnie art. 79 i art. 80 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego 19.10.2017
Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 73/2017) w sprawie ustalenia kryteriów oceny wniosków o przyznanie odstępstw zgodnie z art. 52 i art. 53 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru 19.10.2017
Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 72/2017) w sprawie ustalenia kryteriów oceny wniosków o przyznanie odstępstw zgodnie z art. 62 i 63 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci 19.10.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 71/2017) w sprawie średniej kwartalnej ceny energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne 14.10.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 70/2017) w sprawie wykazu odbiorców przemysłowych, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 52 ust. 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii 05.10.2017
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr (69/2017) w sprawie ogłoszenia wyników Aukcji Zwykłej Nr AZ/3/2017 02.10.2017