Up
 
 

zapasy paliw

 • Badanie rynku dotyczące zapotrzebowania na usługi magazynowania paliw gazowych

  Gas Storage Poland Sp. z o.o. pełniąca rolę Operatora Systemu Magazynowania rozpoczęła proces badania rynku w celu uzyskania informacji dotyczących zapotrzebowania na usługi magazynowania paliw gazowych w instalacjach magazynowych w najbliższych latach. » więcej

 • Prezes URE podsumowuje 2017 r.

  Rok 2017 zapisał się jako czas intensywnych zmian w krajowej energetyce, z punktu widzenia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki związanych przede wszystkim z rynkiem paliw ciekłych i gazu, ale także z burzliwą dyskusją nt. modelu polskiego rynku mocy. Przy Prezesie URE rozpoczął działalność Koordynator ds. Negocjacji w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. » więcej

 • Do 10 października obowiązek informacyjny w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą i jego przywozu

  Prezes URE przypomina o konieczności właściwej i terminowej realizacji obowiązku informacyjnego, nałożonego na przedsiębiorstwa energetyczne, zgodnie z przepisami ustawy z 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw. » więcej

 • Komunikat nr 68 /2017

  Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 68 /2017) w sprawie obowiązku informacyjnego przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą i podmiotów dokonujących przywozu gazu ziemnego » więcej

 • Informacja nr 29/2017

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 29/2017) w sprawie obowiązku informacyjnego przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą i podmiotów dokonujących przywozu gazu ziemnego » więcej

 • Do 15 maja obowiązek informacyjny w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą i jego przywozu

  Prezes URE przypomina o konieczności właściwej i terminowej realizacji obowiązku informacyjnego, nałożonego na przedsiębiorstwa energetyczne, zgodnie z przepisami ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (ustawy o zapasach). Obowiązek ten dotyczy przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą oraz podmiotów dokonujących przywozu gazu ziemnego. » więcej

 • Komunikat nr 28/2017

  Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 28/2017) w sprawie realizacji zadań w zakresie utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego » więcej

 • Utrzymanie zapasów obowiązkowych gazu ziemnego

  Na stronie Urzędu Regulacji Energetyki został opublikowany komunikat dotyczący realizacji zadań w zakresie utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego. » więcej

 • Badanie ankietowe dotyczące utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego do 17.11. br.

  Badaniem objęte są przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje na obrót gazem ziemnym z zagranicą (OGZ), ważne wg stanu na 30 września 2016 r. » więcej

Wybierz Strony