Up
 
 

infrastruktura

 • Informacja nr 75/2018

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 75/2018) w sprawie stopy wolnej od ryzyka w IV kwartale 2018 r. » więcej

 • Stopa wolna od ryzyka w IV kwartale 2018 r.

  Dla potrzeb określania wskaźnika kosztu zaangażowanego kapitału przyjmowanego do kalkulacji taryf infrastrukturalnych przedsiębiorstw sektora gazowego, ciepłowniczego oraz operatorów systemów elektroenergetycznych, przedkładanych do zatwierdzenia w IV kwartale 2018 r., stopa wolna od ryzyka wynosi 3,256%. » więcej

 • Aktualizacja pakietów informacyjnych dla koncesjonariuszy w zakresie paliw ciekłych

  Informujemy, że na stronie Urzędu Regulacji Energetyki w sekcji „Jak uzyskać koncesję” zostały opublikowane zaktualizowane pakiety informacyjne dla przedsiębiorców zamierzających prowadzić działalność gospodarczą związaną z paliwami ciekłymi (wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, obrót, obrót z zagranicą oraz podmioty przywożące). » więcej

 • Informacja nr 56/2018

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 56/2018) w sprawie sposobu wykorzystania przez operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego środków uzyskanych z udostępniania transgranicznych zdolności przesyłowych w okresie od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. » więcej

 • Wykorzystanie przez PSE S.A. środków uzyskanych z udostępniania transgranicznych zdolności przesyłowych

  Prezes URE, realizując wytyczne w sprawie zarządzania i alokacji dostępnej zdolności przesyłowej połączeń wzajemnych między systemami krajowymi, zawarte w przepisach rozporządzenia (WE) nr 714/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 lipca 2009 r., jako krajowy regulator, informuje o sposobie wykorzystania przez operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego PSE S.A. środków uzyskanych z udostępnienia transgranicznych zdolności przesyłowych od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. » więcej

 • Informacja nr 47/2018

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 47/2018) w sprawie stopy wolnej od ryzyka w III kwartale 2018 r. » więcej

 • Stopa wolna od ryzyka w III kwartale 2018 r.

  Dla potrzeb określania wskaźnika kosztu zaangażowanego kapitału przyjmowanego do kalkulacji taryf infrastrukturalnych przedsiębiorstw sektora gazowego, ciepłowniczego oraz operatorów systemów elektroenergetycznych, przedkładanych do zatwierdzenia w III kwartale 2018 r., stopa wolna od ryzyka wynosi 3,357 %. » więcej

 • Informacja nr 30/2018

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 30/2018) w sprawie stopy wolnej od ryzyka w II kwartale 2018 r. » więcej

 • Stopa wolna od ryzyka w II kwartale 2018 r.

  Dla potrzeb określania wskaźnika kosztu zaangażowanego kapitału przyjmowanego do kalkulacji taryf infrastrukturalnych przedsiębiorstw sektora gazowego, ciepłowniczego oraz operatorów systemów elektroenergetycznych, przedkładanych do zatwierdzenia w II kwartale 2018 r., stopa wolna od ryzyka wynosi 3,392%. » więcej