Up
 
 

średnie ceny

  • Informacja nr 9/2009

    Informacja (nr 9/2009) w sprawie średnich cen sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji oraz na rynku konkurencyjnym za 2008 rok » więcej

  • Informacja nr 21/2008

    Informacja (nr 21/2008) w sprawie średnioważonego kosztu węgla, zużywanego przez jednostki wytwórcze centralnie dysponowane oraz średniej ceny energii elektrycznej wytworzonej przez wytwórców eksploatujących jednostki centralnie dysponowane » więcej

Wybierz Strony