Up
 
 

wskaźniki referencyjne

 • Informacja nr 75/2018

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 75/2018) w sprawie stopy wolnej od ryzyka w IV kwartale 2018 r. » więcej

 • Stopa wolna od ryzyka w IV kwartale 2018 r.

  Dla potrzeb określania wskaźnika kosztu zaangażowanego kapitału przyjmowanego do kalkulacji taryf infrastrukturalnych przedsiębiorstw sektora gazowego, ciepłowniczego oraz operatorów systemów elektroenergetycznych, przedkładanych do zatwierdzenia w IV kwartale 2018 r., stopa wolna od ryzyka wynosi 3,256%. » więcej

 • Metodologia określania wskaźnika kosztu kapitału zaangażowanego dla operatorów systemów gazowych na lata 2019 - 2023

  Pod ww. tytułem w dniu 20 września br. opublikowane zostały wytyczne Prezesa URE w zakresie sposobu kalkulacji kosztu kapitału dla przedsiębiorstw sektora gazowego na okres kolejnych 5 lat. Kompetencje Prezesa URE w tym zakresie wynikają z treści art. 23 ust. 3 pkt c] ustawy Prawo energetyczne. Opracowanie korzysta z raportu Rady Europejskich Regulatorów Energii pn. „CEER Report on Investment Conditions in European Countries", zawierającego przegląd warunków inwestowania w 2017 r. na rynkach energetycznych w 24 krajach członkowskich Unii Europejskiej. » więcej

 • Informacja nr 47/2018

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 47/2018) w sprawie stopy wolnej od ryzyka w III kwartale 2018 r. » więcej

 • Stopa wolna od ryzyka w III kwartale 2018 r.

  Dla potrzeb określania wskaźnika kosztu zaangażowanego kapitału przyjmowanego do kalkulacji taryf infrastrukturalnych przedsiębiorstw sektora gazowego, ciepłowniczego oraz operatorów systemów elektroenergetycznych, przedkładanych do zatwierdzenia w III kwartale 2018 r., stopa wolna od ryzyka wynosi 3,357 %. » więcej

 • Informacja nr 30/2018

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 30/2018) w sprawie stopy wolnej od ryzyka w II kwartale 2018 r. » więcej

 • Stopa wolna od ryzyka w II kwartale 2018 r.

  Dla potrzeb określania wskaźnika kosztu zaangażowanego kapitału przyjmowanego do kalkulacji taryf infrastrukturalnych przedsiębiorstw sektora gazowego, ciepłowniczego oraz operatorów systemów elektroenergetycznych, przedkładanych do zatwierdzenia w II kwartale 2018 r., stopa wolna od ryzyka wynosi 3,392%. » więcej

 • Informacja nr 23/2018

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 23/2018) w sprawie wskaźnika referencyjnego ustalanego przez Prezesa URE zgodnie z metodologią określoną w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2017 r., poz. 1988) » więcej

 • Informacja nr 24/2018

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 24/2018) w sprawie średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym uwzględniającej opłatę za świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, obliczonej na podstawie cen zawartych w umowach kompleksowych w roku 2017 » więcej