Up
 
 

wskaźniki referencyjne

 • Informacja nr 25/2018

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 25/2018) w sprawie średnich cen sprzedaży ciepła wytworzonego w jednostkach wytwórczych niebędących jednostkami kogeneracji w roku 2017 » więcej

 • Informacja nr 26/2018

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 26/2018) w sprawie średnich cen sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji w roku 2017 » więcej

 • Informacje Prezesa URE w sprawie wskaźnika referencyjnego oraz średnich cen energii elektrycznej i ciepła

  Zgodnie z przepisami ustawy - Prawo energetyczne, Prezes URE, w terminie do 31 marca każdego roku, publikuje informacje i wskaźniki o istotnym znaczeniu dla uczestników rynku energii. » więcej

 • Informacja nr 1/2018

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 1/2018) w sprawie stopy wolnej od ryzyka w I kwartale 2018 r. » więcej

 • Stopa wolna od ryzyka w I kwartale 2018 r.

  Dla potrzeb określania wskaźnika kosztu zaangażowanego kapitału przyjmowanego do kalkulacji taryf infrastrukturalnych przedsiębiorstw sektora gazowego, ciepłowniczego oraz operatorów systemów elektroenergetycznych, przedkładanych do zatwierdzenia w I kwartale 2018 r., stopa wolna od ryzyka wynosi 3,308%. » więcej

 • Informacja nr 67/2017

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 67/2017) w sprawie stopy wolnej od ryzyka w IV kwartale 2017 r. » więcej

 • Stopa wolna od ryzyka w IV kwartale 2017 r.

  Dla potrzeb określania wskaźnika kosztu zaangażowanego kapitału przyjmowanego do kalkulacji taryf infrastrukturalnych przedsiębiorstw sektora gazowego oraz operatorów systemów elektroenergetycznych, przedkładanych do zatwierdzenia w IV kwartale 2017 r., stopa wolna od ryzyka wynosi 3,256%. » więcej

 • Informacja nr 40/2017

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 40/2017) w sprawie stopy wolnej od ryzyka w III kwartale 2017 r. » więcej

 • Stopa wolna od ryzyka w III kwartale 2017 r.

  Dla potrzeb określania wskaźnika kosztu zaangażowanego kapitału przyjmowanego do kalkulacji taryf infrastrukturalnych przedsiębiorstw sektora gazowego oraz operatorów systemów elektroenergetycznych, przedkładanych do zatwierdzenia w III kwartale 2017 r., stopa wolna od ryzyka wynosi 3,212%. » więcej

Wybierz Strony