Up
 
 

wskaźniki referencyjne

 • Informacja nr 47/2016

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 47/2016) w sprawie stopy wolnej od ryzyka w IV kwartale 2016 r. » więcej

 • Stopa wolna od ryzyka w IV kwartale 2016 r.

  Prezes URE informuje, że dla potrzeb określania wskaźnika kosztu zaangażowanego kapitału przyjmowanego do kalkulacji taryf infrastrukturalnych przedsiębiorstw sektora gazowego oraz operatorów systemów elektroenergetycznych, przedkładanych do zatwierdzenia w IV kwartale 2016 r., stopa wolna od ryzyka wynosi 2,914%. » więcej

 • Informacja nr 29/2016

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 29/2016) w sprawie stopy wolnej od ryzyka w III kwartale 2016 r. » więcej

 • Stopa wolna od ryzyka w III kwartale 2016 r.

  Prezes URE informuje, że dla potrzeb określania wskaźnika kosztu zaangażowanego kapitału przyjmowanego do kalkulacji taryf infrastrukturalnych przedsiębiorstw sektora gazowego oraz operatorów systemów elektroenergetycznych, przedkładanych do zatwierdzenia w III kwartale 2016 r., stopa wolna od ryzyka wynosi 2,821%. » więcej

 • Informacja nr 20/2016

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 20/2016) w sprawie stopy wolnej od ryzyka w II kwartale 2016 r. » więcej

 • Stopa wolna od ryzyka w II kwartale 2016 r.

  Prezes URE informuje, że dla potrzeb określania wskaźnika kosztu zaangażowanego kapitału przyjmowanego do kalkulacji taryf infrastrukturalnych przedsiębiorstw sektora gazowego oraz operatorów systemów elektroenergetycznych, przedkładanych do zatwierdzenia w II kwartale 2016 r., stopa wolna od ryzyka wynosi 2,751%. » więcej

 • Informacje Prezesa URE w sprawie wskaźnika referencyjnego oraz średnich cen energii elektrycznej i ciepła

  Corocznie do 31 marca, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki - zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne - publikuje informacje i wskaźniki o istotnym znaczeniu dla uczestników rynku. » więcej

 • Informacja nr 15/2016

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 15/2016) w sprawie średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym uwzględniającej opłatę za świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, obliczonej na podstawie cen zawartych w umowach kompleksowych za 2015 rok » więcej

 • Informacja nr 16/2016

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 16/2016) w sprawie średnich cen sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji za 2015 rok » więcej

Wybierz Strony