Up
 
 

koncesje

 • Cofnięcie koncesji na obrót energią elektryczną spółce Ecoergia

  » więcej

 • Wnioski o zmianę koncesji po zmianach danych - przydatne informacje

  Z uwagi na zmienione przepisy ustawy - Prawo energetyczne w zakresie występowania do Prezesa URE o zmianę koncesji, przedstawiamy szczegółowe informacje w sprawie sposobu i terminu realizacji przez spółki prawa handlowego zarejestrowane w KRS obowiązku wystąpienia z wnioskiem o zmianę koncesji w przypadku zmiany nazwy, adresu, siedziby, numeru KRS, NIP lub VAT UE. Komunikat zawiera również przydatne informacje o realizacji obowiązków informacyjnych w przypadku zmiany danych wspólnika, akcjonariusza oraz osoby uprawnionej lub wchodzącej w skład organu uprawnionego do reprezentacji, a także obowiązków informacyjnych określonych w warunkach koncesyjnych. » więcej

 • Komunikat nr 56/2017

  Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 56/2017) w sprawie sposobu i terminu realizacji przez spółki prawa handlowego zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym obowiązku wystąpienia z wnioskiem o zmianę koncesji w przypadku zmiany nazwy, adresu, siedziby, numeru KRS, NIP lub VAT UE oraz realizacji obowiązków informacyjnych w przypadku zmiany danych wspólnika, akcjonariusza oraz osoby uprawnionej lub wchodzącej w skład organu uprawnionego do reprezentacji, a także obowiązków informacyjnych określonych w warunkach koncesyjnych » więcej

 • Do 7 lipca br. nowy obowiązek przekazania informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych. Sposób wypełniania formularza.

  W związku z upływającym 7 lipca br. terminem na realizację obowiązku zgłoszenia do Prezesa URE pierwszej informacji o całej eksploatowanej lub trwale wyłączonej z eksploatacji infrastrukturze paliw ciekłych, na stronie urzędu zostały opublikowane wskazówki na temat właściwego sposobu wypełnienia formularza, stanowiącego załącznik do rozporządzenia ministra energii z 16 maja 2017 r. w sprawie wzoru informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności. » więcej

 • Informacja nr 38/2017

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 38/2017) dotycząca sposobu wypełniania informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności » więcej

 • 16 stycznia 2017 r. w najbliższy poniedziałek upływa termin składania wniosków o zmianę posiadanych koncesji na paliwa ciekłe oraz o wydanie nowych koncesji

  Prezes URE przypomina, że do 16 stycznia 2017 r. należy złożyć do Urzędu wnioski o zmianę posiadanych koncesji na paliwa ciekłe oraz o nowe koncesje, w związku z wejściem w życie 16 grudnia 2016 r. rozporządzenia Ministra Energii ws. szczegółowego wykazu paliw ciekłych podlegających koncesjonowaniu, które jest rozporządzeniem wykonawczym do ustawy - Prawo energetyczne dodanym na mocy noweli z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw („ustawa zmieniająca”). » więcej

 • Opłata z tytułu udzielonej koncesji wnoszona w roku 2015 (rozliczenie przychodu osiągniętego w roku 2014)

  » więcej

 • Uwaga na termin 16 stycznia 2017 r. dot. obowiązkowych zmian w koncesjach paliw ciekłych

  Prezes URE przypomina, że do 16 stycznia 2017 r. należy złożyć do Urzędu wnioski o zmianę posiadanych koncesji na paliwa ciekłe oraz o nowe koncesje, w związku z wejściem w życie 16 grudnia 2016 r. rozporządzenia Ministra Energii ws. szczegółowego wykazu paliw ciekłych podlegających koncesjonowaniu, które jest rozporządzeniem wykonawczym do ustawy - Prawo energetyczne dodanym na mocy noweli z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw („ustawa zmieniająca”). » więcej

 • Komunikat nr 67/2016

  Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 67/2016) w sprawie dostosowania treści koncesji na paliwa ciekłe do nowej definicji paliw ciekłych oraz niektórych innych obowiązków związanych z koniecznością uzyskania lub zmiany koncesji na paliwa ciekłe » więcej

Wybierz Strony