Up
 
 

współpraca międzynarodowa

 • Konkurs na Dyrektora ACER

  Komisja Europejska ogłosiła nabór na stanowisko dyrektora wykonawczego Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER). » więcej

 • Baltic Business Forum z udziałem Prezesa URE

  Jubileuszowa, 10 edycja Baltic Business Forum, która odbyła się 18-20 kwietnia w Świnoujściu została poświęcona współpracy gospodarczej krajów Regionu ABC: Adriatyk-Bałtyk-Morze Czarne. W wydarzeniu każdego roku biorą udział ministrowie, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, szefowie agend rządowych, a także znani i cenieni eksperci. Jednym z zaproszonych gości był Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Maciej Bando. W tegorocznej konferencji uczestniczyli również przedstawiciele samorządowych państw regionu Morza Bałtyckiego, krajów Europy Zachodniej, Środkowo-Wschodniej i Południowej oraz Azji. » więcej

 • Komunikat nr 72/2017

  Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 72/2017) w sprawie ustalenia kryteriów oceny wniosków o przyznanie odstępstw zgodnie z art. 62 i 63 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci » więcej

 • Komunikat nr 73/2017

  Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 73/2017) w sprawie ustalenia kryteriów oceny wniosków o przyznanie odstępstw zgodnie z art. 52 i art. 53 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru » więcej

 • Komunikat nr 74/2017

  Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 74/2017) w sprawie ustalenia kryteriów oceny wniosków o przyznanie odstępstw zgodnie art. 79 i art. 80 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego » więcej

 • Kryteria oceny wniosków o przyznanie odstępstw zgodnie z przepisami rozporządzeń przyłączeniowych Komisji Europejskiej z 2016 r.

  Prezes Urzędu Regulacji Energetyki określił kryteria oceny wniosków o przyznanie odstępstw zgodnie z przepisami rozporządzeń Komisji (UE): 2016/631, 2016/1388 oraz 2016/1447 (tzw. rozporządzenia przyłączeniowe). Określenie kryteriów poprzedziły konsultacje społeczne. » więcej

 • Komunikat nr 33/2017

  Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 33/2017) w sprawie zaproszenia do konsultacji publicznych dotyczących proponowanych kryteriów oceny wniosków o przyznanie odstępstw zgodnie z art 62 i 63 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci » więcej

 • Do 19 czerwca br. konsultacje publiczne dotyczące kryteriów oceny wniosków o przyznanie odstępstw zgodnie z przepisami rozporządzenia KE 2016/631

  Prezes URE zaprasza do konsultacji publicznych dotyczących proponowanych kryteriów oceny wniosków o przyznanie odstępstw zgodnie z art. 62 i 63 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci. » więcej

 • Warszawskie spotkanie regulatorów państw Grupy Wyszehradzkiej

  W dwudniowych obradach w Warszawie uczestniczą przedstawiciele czterech urzędów regulacyjnych oraz Agencji ACER. » więcej