Up
 
 

koszty osierocone

 • Korekta kosztów osieroconych za 2017 r. - sprostowanie

  W związku z pomyłką w opublikowanych 2 sierpnia 2018 r. Informacjach Prezesa URE nr 57 oraz 58 dotyczących korekt kosztów osieroconych za 2017 r., zostały opublikowane erraty do ww. Informacji. » więcej

 • Informacja nr 58/2018

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 58/2018) w sprawie korekt rocznych kosztów osieroconych i korekt rocznych kosztów powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym za 2017 rok - indywidualne rozliczenie beneficjentów pomocy publicznej » więcej

 • Informacja nr 57/2018

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 57/2018) w sprawie korekt kosztów osieroconych i korekt kosztów na pokrycie kosztów zużycia odebranego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego za 2017 rok » więcej

 • Korekta kosztów osieroconych za rok 2017

  » więcej

 • Informacja nr 55/2018

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 55/2018) w sprawie wysokości zaktualizowanych na rok 2019 kwot kosztów osieroconych » więcej

 • Wysokość kosztów osieroconych na 2019 r.

  W Informacji Prezesa URE nr 55/2018 zostały podane zaktualizowane kwoty tzw. kosztów osieroconych na 2019 r. dla czterech wytwórców energii elektrycznej (Elektrownia Pątnów II Sp. z o.o., Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o., CEZ Chorzów S.A., Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A.), na podstawie ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej. » więcej

 • Informacja nr 61/2017

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 61/2017) w sprawie korekty końcowej kosztów osieroconych dla spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie, następcy prawnego spółek: Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A., Elektrociepłownia Gorzów S.A., Elektrociepłownia Rzeszów S.A., Elektrociepłownia Lublin-Wrotków Sp. z o.o., Elektrownia Turów S.A. oraz Elektrownia Opole S.A. » więcej

 • Korekta końcowa kosztów osieroconych PGE GiEK S.A.

  » więcej

 • Informacja nr 53/2017

  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 53/2017) w sprawie korekt kosztów osieroconych i korekt kosztów na pokrycie kosztów zużycia odebranego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego za 2016 rok » więcej

Wybierz Strony