Up
 
 

Jak uzyskać koncesję

Dla ułatwienia w przygotowaniu poprawnie skonstruowanej dokumentacji dla przedsiębiorców zamierzających prowadzić działalność koncesjonowaną opracowane zostały Pakiety Informacyjne, które zawierają przydatne wskazówki dotyczące procesu koncesjonowania prowadzonego przez Prezesa URE oraz formalne wymogi, jakie aplikujący o udzielenie koncesji są zobowiązani spełnić. Zainteresowani w Pakietach Informacyjnych znajdą odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania: jakie warunki należy spełnić, by uzyskać koncesję?, gdzie złożyć wniosek?, jakie dokumenty należy załączyć do wniosku?

Uwaga! przypominamy o aktualnych danych adresowych Urzędu Regulacji Energetyki oraz numerze konta do opłat skarbowych:

  • pisemny wniosek przedsiębiorcy o udzielenie koncesji/promesy koncesji należy przesłać do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na adres: Aleje Jerozolimskie 181 (Budynek A), 02‐222 Warszawa, bądź na adres właściwego terytorialnie Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki,
  • zapłata opłaty skarbowej powinna być dokonywana na rzecz właściwego miejscowo organu podatkowego – Prezydenta m.st. Warszawy. W przypadku wpłat bezgotówkowych powinny być one dokonywane na rachunek Urzędu Dzielnicy Ochota - Miasta Stołecznego Warszawy, ul. Grójecka 17A, 02‐021 Warszawa, numer rachunku: BANK HANDLOWY 95 1030 1508 0000 0005 5002 4055.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W URE

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 19.09.2012