Up
 
 

7 lipca br. w Urzędzie Regulacji Energetyki odbyło się spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Handlu i Przemysłu Wielkiej Brytanii

W spotkaniu udział wzięli:
1. Hergen Haye- Dyrektor Departamentu Polityki Energetycznej Ministerstwa
2. Nicola Douce – Departament Rynku Energii i Polityki Europejskiej
3. Sławek Morawski – Departament Handlu i Inwestycji przy Ambasadzie Wielkiej Brytanii
4. Angelika Gronowska – Departament ds. politycznych przy Ambasadzie Wielkiej Brytanii
5. M. Ślifierz- doradca Prezesa URE
6. Z. Janiszewska- p.o. Dyrektor DPK
7. T. Kowalak- p.o. Dyrektor DT
8. A. Godula –DT
9. M. Kwiecień-DPK

Tematem spotkania były problemy i wyzwania w tworzeniu wspólnego, europejskiego rynku energii.

Według przedstawicieli Ministerstwa Handlu i Przemysłu Wielkiej Brytanii do najważniejszych zadań prezydencji brytyjskiej w dziedzinie energetyki należeć będą:

1. Rzeczywista, a nie tylko prawna liberalizacja europejskiego rynku energii. Według przedstawicieli strony brytyjskiej nie należy tworzyć w pośpiechu nowych aktów legislacyjnych, które często prowadzą do prób uzyskiwania przez kraje członkowskie odroczeń. Należy natoniast skupić się na pełnej implementacji dotychczasowych rozwiązań. Istniejące w tej dziedzinie opóźnienia w wielu krajach członkowskich, zwłaszcza w Niemczech, muszą być zlikwidowane.

2. Dialog z Rosją. Rosja jest i pozostanie strategicznym partnerem Unii w dziedzinie energetyki. Niemniej, należy dążyć do bardziej ujednoliconego i zharmonizowanego podejścia krajów członkowskich do współpracy z Rosją. Należy wywierać presję dyplomatyczną aby kraj ten ratyfikował Protokół Tranzytowy Karty Energetycznej. Okazją ku temu będzie pierwsze posiedzenie Stałej Rady Partnerstwa Rosji i Unii Europejskiej, zaplanowane na początek października.

3. Należy zintensyfikować i zinstytucjonalizować współpracę energetyczną z państwami afrykańskiego wybrzeża Morza Śródziemnego

4. Wielka Brytania wspierać będzie wysiłki zmierzające do włączenia krajów bałkańskich do współpracy w zakresie dostaw energii. Idea ta ma między innymi stworzyć alternatywną drogę przesyłu gazu z Azji Środkowej do Europy.

Strona brytyjska zgodziła się z naszą opinią, iż jednym z warunków powodzenia działań zmierzających do stworzenia zintegrowanego europejskiego rynku energii jest istnienie instytucjonalnie wyodrębnionego, niezależnego od bieżących uwarunkowań politycznych regulatora. Obie strony wyraziły również pogląd, iż istnieje potrzeba zintensyfikowania współpracy w omawianych kwestiach między odpowiednimi instytucjami obu państw.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 11.07.2005
Tagi: