Up
 
 

Komunikat

w sprawie II Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw
„Bezpieczeństwo energetyczne Warszawy”

Dnia 21 listopada 2005 r., w sali im. Rudniewa Pałacu Kultury i Nauki odbędzie się ww. Forum pod patronatem Rady m. st. Warszawy i Pana Prezydenta m. st. Warszawy, zorganizowane przez Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego iInfrastruktury oraz Biuro Infrastruktury. Przewidziany jest udział przedstawicieli: Prezesa URE, przedsiębiorstw energetycznych i głównych odbiorców energii z terenu Warszawy – w tym miejskich spółek infrastrukturalnych, Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Politechniki Warszawskiej i Instytutu Energetyki, władz i komórek organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy oraz Marszałka i Wojewody Mazowieckiego, jak również prasy codziennej i fachowej. Przewidziano 20 referatów i komunikatów poświęconych krótko i długofalowemu bezpieczeństwu energetycznemu Warszawy i problemom doktryny i praktyki Prawa energetycznego. Przeprowadzone będą 3 dyskusje panelowe, zakończone sformułowaniem wniosków, zaadresowanych zgodnie zkompetencjami.

W związku z ogromnym zainteresowaniem poprzednim Forum, w przygotowywanym obecnie II Forum rozszerzono zakres tematyczny o paliwa gazowe i ciepło, przewiduje się podstawowy referat problemowy o metodzie prognozowania zapotrzebowania na moc i energię elektryczną do 2020 r. z uwzględnieniem dokumentów planistycznych oraz trzy panele na temat bezpieczeństwa energetycznego Warszawy: w dłuższym i krótszym horyzoncie czasowym i w świetle doktryny i praktyki ustawy Prawo energetyczne.

Efektem II Forum powinno być zacieśnienie kooperacji z Miastem przedsiębiorstw energetycznych (wytwórców i operatorów) i wielkich odbiorców energii elektrycznej z terenu Warszawy. Pozwoli to polepszyć stan długoterminowego bezpieczeństwa zaopatrzenia Warszawy w energię i paliwa, jak też udoskonalić przygotowania do zapobieżenia i szybszego wychodzenia z sytuacji kryzysowych w sektorach energetyki miejskiej.


Porządek obrad

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 27.09.2005
Tagi: