Up
 
 

Informacja prasowa dla środków masowego przekazu

STOEN S.A. ukarany za naruszenie warunków umowy

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, dr Leszek Juchniewicz, wymierzył karę pieniężną w wysokości 7.650.000 zł spółce STOEN S.A. za nieutrzymywanie w należytym stanie technicznym obiektów, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych na terenie m.st. Warszawy oraz naruszenie warunków udzielonej koncesji na dystrybucję energii elektrycznej, a więc niewypełnianie zobowiązań wynikający z postanowień art. 56 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne. Jest to najwyższa kara nałożona na przedsiębiorstwo energetyczne w historii 8-letniego funkcjonowania organu polskiej regulacji i obowiązywania ustawy – Prawo energetyczne.

Na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego ustalono, że STOEN S.A. nie dołożył należytej staranności w wykonywaniu działalności koncesjonowanej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, co doprowadziło w 2004 roku do 813 awarii o łącznym czasie trwania 28 dni, w tym do awarii o niespotykanej dotąd skali w dniu 22 listopada 2004 roku, w wyniku której energii elektrycznej pozbawione było 1/3 obszaru miasta i ok. 200.000 jego mieszkańców. Na wielką uciążliwość, jaką spowodowała omawiana awaria dla mieszkańców Warszawy, wskazywał w swoim piśmie do Prezesa URE z kwietnia 2005 roku, Prezydent m.st. Warszawy pan Lech Kaczyński.

Bezpośrednią przyczyną awarii było zerwanie się dwóch ceramicznych izolatorów długopniowych typu VKLF 75/16, które eksploatowane były przez okres 37 lat, czyli dwukrotnie dłużej aniżeli przyjęty dla nich "czas życia". Ekspertyza opracowana przez Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej jednoznacznie wskazuje, iż eksploatacja tego typu izolatorów przez okres 20 lat i dłużej jest już obarczona dużym ryzykiem. Powinny być zatem one pilnie wycofywane z użytku.

Decyzja Prezesa URE o nałożeniu kary na STOEN S.A., będąca w założeniu elementem wychowawczym w stosunku do ukaranego podmiotu, powinna także odnieść efekt prewencyjny w odniesieniu do innych spółek dystrybucyjnych. Kompleksowa wymiana wadliwych i przestarzałych elementów sieci powinna dla wszystkich z nich stanowić najwyższy priorytet w codziennej trosce o niezawodność dostaw i komfort odbiorców.
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 29.11.2005
Tagi: