Up
 
 

Oświadczenie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie wypowiedzi posła Jana Rokity dotyczącej zmiany ceny gazu

Warszawa, dnia 9 marca 2006 r.
PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
dr Leszek Juchniewicz


Na konferencji prasowej w dniu 7 marca 2006 r. lider PO, Jan Rokita odniósł się m.in. do przewidywanych podwyżek cen gazu przez PGNiG S.A. i oświadczył (cytat za www.wp.pl) „Urząd Regulacji Energetyki powinien podjąć decyzję zakazującą podniesienie cen, przynajmniej dla indywidualnych odbiorców. (…) Nie istnieje ekonomiczna potrzeba podwyższania cen gazu, to fanaberia”.

Tą populistyczną wypowiedzią poseł Jan Rokita zdaje się nie tylko rozpoczynać nową kampanię wyborczą, ale też daje świadectwo nieznajomości zasad cenotwórstwa w energetyce, a na domiar złego - wprowadza w błąd opinię publiczną.

Tak się bowiem składa, że w gospodarce rynkowej którą sukcesywnie wdrażamy, ceny nie zależą od dobrej lub złej woli kogokolwiek, ale zależą od obiektywnych mechanizmów rynkowych. Dotyczy to także gazu. Wzrost cen tego paliwa ma miejsce w całej gospodarce światowej i trudno sobie wyobrazić sytuację, iż PGNiG S.A. importując gaz, będzie go sprzedawać taniej, niż sam za ten gaz płaci. Jako Regulator sektora energetycznego nie mam prawa odmawiać zatwierdzenia taryfy, wbrew oczywistym uwarunkowaniom ekonomicznym, do czego nawołuje pan poseł. Wszystkich zainteresowanych odsyłam do mojego Komunikatu z dnia 3 marca br. (www.ure.gov.pl), w którym wskazałem m.in. ekonomiczne przesłanki proponowanych przez PGNiG S.A. zmian cen. W procesie analizowania wniosku taryfowego PGNIG S.A. nie znalazłem natomiast żadnych podstaw, ani merytorycznych, ani też formalnych, do zanegowania przedłożonego uzasadnienia podwyżki. Prawdą jest natomiast znaczne ograniczenie przeze mnie wnioskowanej skali podwyżek cen gazu: z ok. 20% do ok. 9%.

Mogę tylko żałować, iż chcąc zabrać głos w tak istotnej kwestii jak podwyżki cen gazu, nie skorzystał pan poseł zawczasu z możliwości zapytania tych, którym wniosek taryfowy PGNiG S.A przyszło analizować i oceniać, ot, chociażby tak, jak czynił to pan poseł wcześniej, zasięgając mojej opinii w sprawach ciepłownictwa.

Prezes
Urzędu Regulacji Energetyki
/-/
dr Leszek Juchniewicz
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 09.03.2006
Tagi: