Up
 
 

Prośba o przekazywanie adresów elektronicznych (e-Urząd)

W styczniu 2007 roku Prezes URE skierował do wszystkich koncesjonariuszy prośbę o przekazanie adresów elektronicznych (skrzynek e-mail), ze względu na rezygnację w 2008 r. z przesyłania za pośrednictwem poczty przypomnienia o konieczności wniesienia opłaty koncesyjnej wraz z odpowiednim formularzem. W 2008 r. informacje takie zostaną przekazane koncesjonariuszom drogą elektroniczną.

W związku z powyższym podmioty, które nie przekazały takich danych, a chciałby otrzymywać informacje z Urzędu drogą elektroniczną lub w przypadku których podane wcześniej adresy uległy zmianie proszone są o ich przekazanie do Urzędu na adres: ure@ure.gov.pl z podaniem nazwy podmiotu oraz numeru DKN (numeru konesjonariusza) lub numeru koncesji.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 03.01.2008
Tagi: