Up
 
 

Informacja o planowanym uruchomieniu systemu interaktywnej elektronicznej obsługi informatyczno-statystycznej dla uczestników rynku energii (e-Urząd)

Urząd Regulacji Energetyki jest jednym z pierwszych urzędów centralnych, który wdraża aplikację informatyczną realizującą kompleksową obsługę interesanta w urzędach administracji publicznej z wykorzystaniem Internetu jako kanału komunikacji i wymiany danych (tzw. e-Urząd).

Wprowadzanie nowoczesnych systemów informatycznych służących podmiotom działającym na rynku energii jest elementem wdrażania nowoczesnych metod zarządzania w administracji.

W grudniu 2006 r. została podpisana umowa z ABG Ster-Projekt SA (obecnie ABG SPIN SA) na realizację oraz wdrożenie systemu interaktywnej elektronicznej obsługi informatyczno-statystycznej dla uczestników rynku energii, realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006, Priorytet i Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, Działanie 1.5. Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług on-line.

System ma na celu wsparcie procesów administracyjnych prowadzonych przed Prezesem URE w szczególności poprzez:
- zapewnienie przedsiębiorcom możliwości składania dokumentów w sposób szybki i tani, poprzez portal internetowy, z zachowaniem zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich,
- ułatwienie przedsiębiorcy rozpoczęcia działalności na rynku energii (uzyskanie koncesji itp.),
- skrócenie czasu oczekiwania zainteresowanych podmiotów na rozstrzygnięcie sprawy,
- zapewnienie przedsiębiorcy bieżącego podglądu prowadzonego postępowania w jego sprawie.

W ramach systemu zostały zaprojektowane moduły wspierające poszczególne postępowania:
- moduł taryfowy,
- moduł świadectw pochodzenia ,
- moduł koncesyjny,
- moduł komisji kwalifikacyjnych,
- moduł opłat koncesyjnych,

- moduł sprawozdań.

Podmioty, które zdecydują się na elektroniczną formę kontaktu z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, będą otrzymywać możliwość logowania się do systemu oraz składanie wszelkich dokumentów przewidzianych prawem drogą elektroniczną przy pomocy odpowiednich formularzy. Dokumenty składane drogą elektroniczną będą akceptowane z kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem elektronicznym niekwalifikowanym, który będzie można uzyskać w stworzonym na potrzeby systemu Centrum Certyfikacji URE po zawarciu stosownej umowy.

Realizacja projektu została podzielona na 4 etapy. W dniu 14 grudnia 2007 r., zgodnie z harmonogramem przyjętym w umowie, został odebrany III etap realizacji systemu. Planowany odbiór całego systemu ma nastąpić w maju 2008 r. Udostępnienie systemu dla podmiotów zewnętrznych zaplanowane jest w drugiej połowie 2008 roku.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 03.01.2008
Tagi: