Up
 
 

Informacja dotycząca zamieszczania na stronie internetowej URE aktualnych informacji o pracach Parlamentu Europejskiego związanych z energetyką

URZĄD REGULACJI ENERGETYKI Warszawa, dnia 5 marca 2008 r.
   
GP-062-21/2008  

                      

Parlament Europejski odgrywa znaczącą rolę w procesie legislacyjnym na poziomie Unii Europejskiej, wpływając na regulacje kształtujące codzienne życie obywateli, na przykład w dziedzinie ochrony środowiska, praw konsumenta, równości szans oraz swobodnego przepływu pracowników, kapitału, usług i towarów. Wewnętrzny rynek energii, problematyka ochrony środowiska, przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i zagadnienia związane z odnawialnymi źródłami energii stanowią jedne z priorytetów legislacyjnych Parlamentu Europejskiego do końca kadencji, która upływa w połowie 2009 roku. Prace nad pakietem legislacyjnym ws. rynku energii elektrycznej i gazu (tzw. trzeci pakiet legislacyjny) toczą się obecnie w parlamentarnej Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE), a ich  pierwszy, ważny etap zakończył się właśnie prezentacją pięciu sprawozdań. Z kolei prace nad tzw. pakietem klimatyczno-odnawialnym właśnie się rozpoczynają.

Dyrekcja ds. Komunikacji Społecznej PE (DG COMM) zwróciła się do Prezesa URE z propozycją upowszechnienia informacji o pracach Parlamentu Europejskiego, jego roli i uprawnieniach w dziedzinie energii.

Wziąwszy pod uwagę powyższe oraz fakt, że Parlament Europejski, jako jedyna instytucja wspólnotowa wyłaniana w drodze bezpośrednich wyborów, reprezentuje głos wszystkich obywateli Unii Europejskiej, Prezes URE przyjął propozycję i zdecydował o zamieszczaniu okresowych sprawozdań i informacji o aktualnych pracach parlamentarnych w dziedzinie energetyki na stronie internetowej urzędu.

Prezes URE wyraża przy tym głęboką nadzieję, że publikacja informacji o pracach Parlamentu Europejskiego pozwoli wszystkim zainteresowanym bliżej poznać zagadnienia, których dotyczy debata parlamentarna oraz kierunki prac, których ostateczne rezultaty ukształtują w przyszłości warunki funkcjonowania rynku energii elektrycznej i gazu oraz wpłyną na pozycję odbiorcy na tym rynku.

Dodatkowo z satysfakcją informujemy, że autor zamieszczanych opracowań - Andrzej Sanderski - jest wieloletnim pracownikiem Urzędu Regulacji Energetyki, od 2005 roku zatrudnionym w Parlamencie Europejskim.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 06.03.2008
Tagi: