Up
 
 

Komunikat Prezesa URE nr GP-062-26/2008 w sprawie orzeczenia Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczącego odwołania od decyzji Prezesa URE dotyczącej redukcji zdolności przesyłowych w wymianie międzysystemowej

Warszawa, dnia 3 kwietnia 2008 r.
PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  

 
   

 
Informuję, że wyrokiem z dnia 20 marca 2008 r. Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie przedsiębiorstwa energetycznego ELNORD SA od decyzji Prezesa URE z dnia 31 maja 2007 r. stwierdzającej, że wstrzymanie przez PSE – Operator SA dostarczania energii elektrycznej w wymianie międzysystemowej (redukcja zdolności przesyłowych) w lipcu 2006 r. na rzecz ELNORD SA było uzasadnione.

W uzasadnieniu (ustnym) do wyroku Sąd w całości podzielił argumentację Prezesa URE.

Prowadzone przez Prezesa URE na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.) postępowanie w sprawie o stwierdzenie nieuzasadnionego wstrzymania dostarczania energii elektrycznej było pierwszym, które dotyczyło zagadnień związanych z udostępnieniem zdolności przesyłowych w eksporcie energią elektryczną. W sprawie tej zastosowanie miały przepisy zarówno polskiego porządku prawnego (ustawa – Prawo energetyczne), jak i obowiązujące bezpośrednio przepisy Unii Europejskiej (m.in. Rozporządzenie 1228/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej).

 

  Prezes
  Urzędu Regulacji Energetyki
  /-/
  dr Mariusz Swora
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 03.04.2008
Tagi: