Up
 
 

Informacja w sprawie błędnie zamieszczonego na stronie internetowej URE załącznika do decyzji Prezesa URE z dnia 16 kwietnia br. zatwierdzającej zmianę taryfy dla energii elektrycznej dla Zamojskiej Korporacji Energetycznej SA

URZĄD REGULACJI ENERGETYKI Warszawa, dnia 17 kwietnia 2008 r.
   
GP-062-33/2008  

 

 

            W dniu 16 kwietnia 2008 r. Prezes URE m.in. zatwierdził decyzję w sprawie zmiany taryfy (cen) dla energii elektrycznej dla Zamojskiej Korporacji Energetycznej SA z siedzibą w Zamościu, jaka będzie obowiązywała odbiorców w grupach taryfowych „G”. Decyzja ta wraz z załącznikiem w postaci zmiany taryfy zawierającym nowe ceny energii elektrycznej została opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Energia elektryczna z dnia 16 kwietnia 2008 r., nr 41 (621), poz. 5.

Natomiast zamieszczona na stronie internetowej Urzędu ww. decyzja zawierała błędny załącznik.

Komunikat Prezesa URE z dnia 17 kwietnia br. nr GP-062-31/2008 w sprawie podwyżek (cytuję: Ceny energii elektrycznej dla odbiorców końcowych w grupach „G”, sprzedaż energii łącznie z usługą dystrybucyjną, rosną średnio o 2,0%. Wzrost ten w poszczególnych spółkach pełniących funkcję sprzedawców z urzędu jest zróżnicowany w zakresie od 1,68% w ZKE SA do 2,08% w Enion Energia Sp. z o.o.”) jest prawidłowy.

Celem rozwiania wszelkich wątpliwości informuję, że właściwe ceny dla odbiorców grup taryfowych „G” Zamojskiej Korporacji Energetycznej SA zatwierdzone decyzją z dnia 16 kwietnia 2008 r. są w następującej wysokości:

 

CENA

GRUPA TARYFOWA

G11

G12

G12w

G13

Cena za energię elektryczną czynną w zł/kWh:

 

 

 

 

- całodobową

0,1987

x

X

X

- dzienną

x

0,2099

0,2117

X

- nocną

x

0,1524

0,1683

X

- szczyt przedpołudniowy

x

x

x

0,2121

- szczyt popołudniowy

x

x

x

0,3279

- reszta doby

x

x

x

0,1615

 

Za pomyłkę na stronie internetowej (która już została naprawiona) przepraszamy wszystkich, w tym w szczególności odbiorców ZKE SA jak i samo Przedsiębiorstwo.

  Wiceprezes
  Urzędu Regulacji Energetyki
  /-/
  Marek Woszczyk
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 17.04.2008
Tagi: