Up
 
 

Informacja o konferencji „Energetyka na kolei” – 10 kwietnia 2008 r.

URZĄD REGULACJI ENERGETYKI Warszawa, dnia 17 kwietnia 2008 r.
   
GP-062-32/2008  

W dniu 10 kwietnia 2008 r. miała miejsce konferencja w Jastrzębiej Górze zatytułowana „Energetyka na kolei”. W konferencji udział wzięli przedstawiciele Urzędu Regulacji Energetyki, Urzędu Transportu Kolejowego, przedsiębiorstwa energetycznego PKP ENERGETYKA Sp. z o.o., Polskich Linii Kolejowych SA oraz dostawców i przedsiębiorców świadczących usługi na kolei. Międzynarodowy charakter konferencji nadawali reprezentanci czeskich, słowackich oraz białoruskich kolei.

Przewodnimi tematami konferencji były kwestie związane z przesyłem i obrotem energią przez przedsiębiorstwo PKP ENERGETYKA Sp. z o.o., możliwości rozwoju i modernizacji sieci trakcyjnej oraz zaopatrywania odbiorców, w tym odbiorców komunalnych, w energię elektryczną. Konferencja połączona była z prezentacją usług i towarów dla PKP ENERGETYKA Sp. z o.o., przeznaczonych do rozbudowy i modernizacji kolejowej infrastruktury energetycznej, w szczególności pod kątem efektywności energetycznej sieci.

Wkładem URE w konferencję była prezentacja „Regulator a liberalizacja rynku energii elektrycznej oraz efektywność energetyczna”, przedstawiona przez Dyrektor Północnego Oddziału Terenowego URE, Mirosławę Szytybełko-Połom. W prezentacji ujęte były kwestie m.in.: obecnego kształtu rynku energii elektrycznej, ekonomiczne i prawne aspekty zmiany sprzedawcy, a także zagadnienia związane z szeroko rozumianą efektywnością energetyczną w świetle Dyrektywy 2006/32/WE oraz Krajowego Planu Poprawy Efektywności Energetycznej.

 

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 18.04.2008
Tagi: