Up
 
 

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw energetycznych przedmiotem zainteresowania Prezesa URE

Mariusz Swora, prezes Urzędu Regulacji Energetyki 21 kwietnia br. powołał Zespół do Spraw Prac Badawczych nad Problematyką Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Energetycznych.

 

Powołanie Zespołu jest konsekwencją opracowanego w URE raportu na temat odbiorców wrażliwych społecznie. Prezes URE, zmierzając w kierunku całkowitego otwarcia rynku energii (brak taryfikacji) chce jednocześnie stworzyć warunki niezbędne do wzmocnienia podstaw społecznej odpowiedzialności polskiej gospodarki w sektorze energetycznym.

 

Zadaniem Zespołu jest przegląd rozwiązań istniejących w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej dotyczących form i zakresu zaangażowania się organów administracji rządowej i przedsiębiorstw energetycznych w ramach CSR (ang. Corporate Social Responsibility – społeczna odpowiedzialność biznesu). W wyniku tych prac Zespół przygotuje projekt zaangażowania się Prezesa URE w tę dziedzinę wraz z propozycją ewentualnych zmian w ustawie Prawo energetyczne.

 

Od kilku lat koncepcja CSR, która odnosiła się głownie do podmiotów gospodarczych, staje się sprawą publiczną. CSR staje się o obszarem polityki państwa, istotnym instrumentem kształtującym podstawy rozwoju ekonomicznego i społecznego, konkurencyjności gospodarki i budowania dobrobytu społecznego. W ten nurt wpisuje się działalność Prezesa URE, którego celem jest promocja działań CSR na rynku energetycznym.
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 29.04.2008
Tagi: