Up
 
 

Jaki model konkurencji w sektorze elektroenergetycznym – wspólna konferencja Prezesa URE i Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego

  

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, kierunki ewolucji rynku energetycznego oraz sposoby finansowania nowych inwestycji wytwórczych – to niektóre tematy, które zostaną podjęte przez ekspertów i praktyków na drugiej już konferencji z cyklu „Jaki model konkurencji w sektorze elektroenergetycznym” współorganizowanej przez URE oraz Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych UW.

Konferencja odbędzie się we wtorek, 20 maja br. na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, sala Rady Wydziału przy ul. Szturmowej 3 (budynek B, II piętro). Początek o godz. 10.00.

W konferencji udział wezmą m.in. dr Mariusz Swora - Prezes URE, prof. Tadeusz Skoczny -kierownik Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych, dr Robert Gwiazdowski z Centrum A. Smitha, przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Instytutu Sobieskiego, WWF Polska, Zarządu Towarowej Giełdy Energii, Polskiego Towarzystwa Certyfikacji Energii oraz reprezentanci środowisk naukowych, firm doradczych i przedsiębiorstw energetycznych.

Spotkanie jest otwarte dla zainteresowanych, a udział jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa do poniedziałku, 12 maja br.  Zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmuje Departament Promowania Konkurencji URE pod numerem telefonu: 022 661 61 39 lub adresem e-mail : dpk@ure.gov.pl

 

Szczegółowy program konferencji poniżej.


Organizatorzy:

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych,
Wydział Zarządzania  UW

Miejsce:

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, sala Rady Wydziału
Warszawa, ul. Szturmowa 3 (budynek B, II piętro)

Termin:
20 maja 2008 roku, godz. 1000 – 1430
 

PROGRAM:

0930 – 1000 rejestracja uczestników Konferencji i powitalna kawa
1000 – 1015 Otwarcie Konferencji
prof. Tadeusz Skoczny kierownik Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych
dr Mariusz Swora – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Moderator prof. dr hab. Anna Fornalczyk
1015 – 1145 Panel dyskusyjny:
„Polska energetyka wobec pakietu 3x20- co jest realne, jakie priorytety uwzględnić w polityce energetycznej do 2030 roku?
Przewodniczący panelu: prof. Janusz Lewandowski

Zaproszeni paneliści:

 1. Mikołaj Budzanowski - Ministerstwo Środowiska
 2. Łukasz Dziekoński - Forum Rozwoju Edukacji Ekonomicznej
 3. dr Robert Gwiazdowski - Centrum A. Smitha
 4. Paweł Nierada - Instytut Sobieskiego
 5. prof. Tadeusz Skoczkowski - Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
 6. Tomasz Sommer – Instytut Globalizacji
 7. Wojciech Stępniewski- WWF Polska

1145 – 1200 przerwa na kawę
1200 – 1300 Panel dyskusyjny:
„Sposoby finansowania nowych inwestycji wytwórczych białe/błękitne certyfikaty,
kontrakty długoterminowe z konsorcjami odbiorców- na jakich warunkach, na jak długo, jak realizowane?
Jak ograniczyć możliwość tworzenia nowych kosztów osieroconych w nietrafionych inwestycjach przez grupy skonsolidowane?"
Przewodniczący panelu: prof. Krzysztof Żmijewski

Zaproszeni paneliści:

 1. Remigiusz Chlewicki – Ernst & Young
 2. Tomasz Chmal – Instytut Sobieskiego
 3. Piotr Łuba - PriceWaterhouseCoopers
 4. Grzegorz Onichimowski – Prezes Zarządu Towarowa Giełda Energii
 5. Krzysztof Rozen – Zespół Energii i Zasobów Naturalnych KPMG
 6. Tomasz Wieczorek - Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii

1300 – 1315 przerwa na kawę
1315 – 1415 Panel dyskusyjny:
„Kierunki dalszej ewolucji rynku energii-rynek rezerw, rynek dnia bieżącego, ceny węzłowe,
płynność giełdy energii, integracja rynków poprzez market coupling"
Przewodniczący panelu: prof. Eugeniusz Toczyłowski

Zaproszeni paneliści:
 1. Janusz Bill – Vatenfall Poland AB S.A.
 2. Robert Guzik - URE
 3. dr Mariusz Kaleta – Politechnika Warszawska
 4. Marek Kulesa- Towarzystwo Obrotu Energią
 5. dr Roman Korab - Politechnika Śląska
 6. Leszek Rojczyk – Everen Sp. z o. o.
 7. Tomasz Sikorski- PSE Operator S.A.

1415 – 1430 Podsumowanie i zamknięcie konferencji
prof. dr hab. Anna Fornalczyk


A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 07.05.2008
Tagi: