Up
 
 

Bonifikaty dla odbiorców w zachodnio-pomorskiem za kwietniową awarię


Odpowiadając na liczne pytania odbiorców ze Szczecina i jego okolic związane z kwietniową awarią sieci elektroenergetycznej Urząd Regulacji Energetyki informuje, że za każdą niedostarczoną jednostkę energii elektrycznej odbiorcy przysługuje bonifikata w wysokości pięciokrotnej ceny energii elektrycznej za okres, w którym wystąpiła przerwa. Należy przy tym pamiętać, że bonifikata przysługuje za energię niedostarczoną w czasie przekraczającym dopuszczalny czas nieplanowanej przerwy w dostarczaniu energii, który dla gospodarstw domowych wynosi jednorazowo 24 godziny, a w ciągu roku łącznie 48 godzin (chyba że umowa lub odrębne przepisy stanowią inaczej).

Ilość niedostarczonej energii ustalana jest na podstawie poboru energii w odpowiednim dniu poprzedniego tygodnia, a jej wartość – na podstawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim roku kalendarzowym. 

Kwoty bonifikat dla odbiorcy indywidualnego wyliczone dla przykładowego średniego zużycia energii przedstawiają się jak w poniższej tabeli.

Średnioroczne zużycie Przerwa w dostawie energii elektrycznej
(przekraczająca dopuszczalny czas nieplanowanej przerwy w dostawie)
  5 godzin 24 godziny 3 dni
1500 kWh bonifikata 0,55 PLN bonifikata 2,65 PLN bonifikata 7,94 PLN
3000 kWh bonifikata 1,10 PLN bonifikata 5,29 PLN bonifikata 15,88 PLN

 
Oznacza to, że gospodarstwo domowe, które średnio w roku zużywa 1500kWh energii, a w wyniku awarii nieotrzymywało prądu przez 29 godzin otrzyma bonifikatę za 5 – godzinną przerwę w wysokości 0,55 PLN*. Natomiast gospodarstwo, w którym zużycie prądu jest większe (3000 kWh na rok), a straciło zasilanie prądem na okres 4 dni (przy założeniu, że we wcześniejszym okresie roku kalendarzowego nie wystąpiła żadna przerwa w dostawie energii) po złożeniu odpowiedniego wniosku otrzyma bonifikatę w wysokości 15,88 PLN netto.

Aby uzyskać bonifikatę odbiorca musi złożyć odpowiedni wniosek w biurze obsługi klienta sprzedawcy energii elektrycznej którym, w przypadku rejonu szczecińskiego jest ENEA.

Przedsiębiorstwo energetyczne jest obowiązane rozpatrzyć taki wniosek w ciągu 30 dni od dnia jego złożenia.

Kwestię bonifikat z tytułu przerw w dostawie energii elektrycznej reguluje §37 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. Nr 128, poz. 895, z późn. zm.).

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 09.05.2008
Tagi: