Up
 
 

Nocny wizerunek miasta - o oświetleniu drogowym na konferencji z udziałem wrocławskiego oddziału URE

Na temat przyszłościowych rozwiązań w oświetleniu ulicznym dyskutowali przedstawiciele sektora energetycznego oraz samorządów terytorialnych zebrani na trzeciej już konferencji „Oświetlenie drogowe – sposoby zarządzania systemami oświetlenia na terenie kraju” zorganizowanej pod koniec kwietnia w miejscowości Słok k/Bełchatowa przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE).

Obok aspektów techniczno-ekonomicznych dotyczących kwestii związanych z projektowaniem oświetlenia drogowego, wymaganiami normalizacyjnymi, zarządzaniem systemami oświetlenia wiele uwagi poświęcono także aspektom prawnym funkcjonowania oświetlenia ulicznego wyjaśniając m.in. w jakim zakresie zadania te są zadaniami komunalnymi, a w jakim obowiązkiem zakładów energetycznych.

Aktywny udział w konferencji wzięli pracownicy Południowo-zachodniego Oddziału Terenowego URE - Monika Gawlik - Zastępca Dyrektora Oddziału oraz Bogdan Kasprzyk, który w ramach panelu prawnego przedstawił uregulowania dotyczące zasad finansowania oświetlenia ulicznego. W swoim wystąpieniu wskazał na źródła obowiązków oświetleniowych oraz zadania samorządów gminnych i przedsiębiorstw energetycznych w tej sferze. Zwrócił też uwagę na istniejące trudności interpretacyjne przy rozgraniczaniu zadań pomiędzy samorządy gminne i przedsiębiorstwa energetyczne. Odniósł się również do problemów własnościowych dotyczących urządzeń oświetlenia ulicznego i kwestii finansowania tego oświetlenia. Problematyka prawna spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji, a w szczególności przedstawicieli samorządów gminnych, na których ciąży ustawowy obowiązek finansowania oświetlenia ulic, placów i dróg.

W podsumowaniu dyskusji kończącej konferencję uznano konieczność doprecyzowania stosunkowo skąpych regulacji prawnych odnoszących się do kwestii oświetlenia ulicznego w celu jasnego podziału obowiązków miedzy samorządy gminne i przedsiębiorstwa energetyczne, co mogłoby nastąpić w ramach kolejnej nowelizacji Prawa energetycznego.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 29.05.2008
Tagi: