Up
 
 

Gdański Oddział URE o cieple z biomasy i pakiecie energetyczno-klimatycznym na konferencji poświęconej efektywności energetycznej

30 maja br. w Gdańsku odbyła się  konferencja pn.  „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w rozwoju regionu” zorganizowana przez Bałtycką Agencję Poszanowania Energii S.A. w ramach realizacji europejskiego projektu Intelligent Energy Europe.

Podczas konferencji przedstawiona została polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego Polski oraz instrumenty jej wdrażania w gminach. Samorządowcy, przedstawiciele URE oraz specjaliści z Narodowej Agencji Poszanowania Energii dyskutowali nad zagadnieniami dotyczącymi regionalnej strategii energetycznej województwa pomorskiego, która uwzględnia wykorzystanie lokalnych odnawialnych źródeł energii. Poruszano także tematy dotyczące audytów energetycznych, certyfikacji budynków oraz możliwości wykorzystywania biomasy do celów energetycznych.

Gdański Oddział Terenowy (OT) URE zaprezentował zagadnienia związane z szeroko pojętą efektywnością energetyczną, zwłaszcza w kontekście pakietu klimatyczno-energetycznego (3x20) oraz ustawy Prawo energetyczne. W wystąpieniu przedstawiciele Oddziału Terenowego podkreślili rolę Prezesa URE w aspekcie wzorcowej roli sektora publicznego, uwypuklonej w Krajowym Planie Działań. Zwrócono także uwagę na wyznaczoną Prezesowi URE w „Założeniach do projektu ustawy o efektywności energetycznej” funkcję organu nadzorującego i monitorującego działania podejmowane przez centralne i terenowe organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego w zakresie poprawy efektywności energetycznej.

Dyskusję kończącą konferencję zdominowały zagadnienia dotyczące wykorzystywania biomasy, w szczególności w procesie wytwarzania ciepła. Wskazywano na korzyści stosowania biomasy, jakimi są zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i efektywność energetyczna; natomiast przedstawiciele OT URE zwrócili uwagę na pominięcie kwestii ekonomicznych proponowanych przedsięwzięć, a zwłaszcza skutków finansowych dla odbiorców końcowych w postaci wysokich cen ciepła wytwarzanego z biomasy.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 04.06.2008
Tagi: