Up
 
 

Odpowiedzialność społeczna w sektorze energetycznym – zaproszenie na konferencję

W dniach 25 - 26 czerwca 2008 r. w Gnieźnie odbędzie się konferencja „Odpowiedzialność społeczna w sektorze energetycznym” organizowana przez Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Patronat honorowy nad spotkaniem objęli m. in. Waldemar Pawlak Wicepremier, Minister Gospodarki, Mariusz Swora Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Aleksander Grad – Minister Skarbu Państwa i Janusz Kochanowski – Rzecznik Praw Obywatelskich.

Tematem przewodnim gnieźnieńskiego spotkania będzie zagadnienie klientów społecznie wrażliwych oraz społecznej odpowiedzialności korporacyjnej w sektorze energetycznym.  Podczas dwudniowej konferencji poruszona zostanie m.in. problematyka postawy wobec klienta „słabego ekonomicznie", modelowe strategie CSR oraz kreowanie postaw odpowiedzialności za właściwe wykorzystywanie energii.

Prelegenci podniosą problemy dotyczące m.in. ochrony konsumentów energii przed nieuczciwymi mechanizmami konkurencji, omówią propozycję rozwiązania problemu „ubóstwa energetycznego” wypracowaną przez URE oraz kwestię społecznej odpowiedzialność biznesu w obszarze środowiska. W trakcie konferencji odbędą się także prezentacje programów odpowiedzialności społecznej w biznesie (ENEA S.A., Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A., Forum Odpowiedzialnego Biznesu).

Problematyka społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw energetycznych i odbiorcy wrażliwego społecznie zajmuje ważne miejsce w działalności Prezesa URE. W kwietniu zakończył pracę Zespół do spraw Prac Badawczych nad Problematyką Odbiorców Wrażliwych Społecznie. Efektem prac tego zespołu jest Program pomocy odbiorcom wrażliwym społecznie na rynku energii elektrycznej i gazu oraz propozycje zmian legislacyjnych, niezbędnych do wdrożenia programu"

Konsekwencją tego programu było powołanie 21 kwietnia Zespołu do Spraw Prac Badawczych nad Problematyką Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Energetycznych. - Zmierzając w kierunku całkowitego otwarcia rynku energii, czyli uwolnienia jej cen dla gospodarstw domowych od 1 stycznia 2009 r., chcemy stworzyć warunki niezbędne do ochrony odbiorcy końcowego przez państwo i wzmocnienia podstaw społecznej odpowiedzialności w sektorze energetycznym – podkreśla Prezes Swora.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 czerwca. Więcej informacji na stronie www.caritas.gniezno.pl

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 11.06.2008
Tagi: