Up
 
 

Koniec kłopotów z prądem w gminie Stepnica

21 maja br. Witold Kępa, dyrektor Północno – Zachodniego Oddziału Terenowego URE w Szczecinie zorganizował spotkanie z Andrzejem Wyganowskim, wójtem gminy Stepnica, członkami władz spółki ENEA Operator oraz przedstawicielami władz wojewódzkich i samorządowych dotyczące możliwości zwiększenia mocy energii elektrycznej dostarczanej dla gminy Stepnica.

W efekcie spotkania ustalono, że ENEA rozpocznie inwestycje na terenie gminy, które doprowadzą do poprawy zasilania dotychczasowych odbiorców oraz pozwolą na podłączenie nowych podmiotów, ubiegających się o przyłączenie do sieci przedsiębiorstwa. Warunkiem rozpoczęcia inwestycji przez spółkę jest podpisanie umowy przyłączeniowej oraz wpłacenie pierwszej raty przez co najmniej jeden z podmiotów ubiegających się o przyłączenie.

Północno Zachodni Oddział Terenowy URE w Szczecinie już od 2002 roku podejmował starania dotyczące ograniczenia przerw w dostawach energii elektrycznej jak i możliwości zwiększenia mocy dostarczanej energii dla gminy Stepnica. W wyniku licznych spotkań, w których uczestniczyli przedstawiciele gminy, ENEA S.A., władz województwa zachodniopomorskiego oraz szczecińskiego Oddziału Terenowego URE, ENEA zintensyfikowała prace remontowe na istniejących liniach zasilających, które wpłynęły na poprawę parametrów dostarczanej energii oraz ograniczenie przerw w jej dostarczaniu.

Ostatnie, majowe spotkanie doprowadziło do porozumienia stron, w wyniku którego ENEA zadeklarowała gotowość do rozpoczęcia inwestycji, której głównym elementem będzie budowa linii kablowej średniego napięcia. Inwestycja ta nie tylko zakończy problemy z przerwami w dostawach energii, ale także umożliwi gminie rozwój.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 11.06.2008
Tagi: