Up
 
 

Europejscy regulatorzy podpisali w Atenach list intencyjny


Koordynacja współpracy regulatorów, wzajemne konsultacje oraz harmonizacja działań prowadzących do ujednolicenia zasad oraz usunięcia technicznych barier dla handlu gazem w regionie to główne założenia podpisanego 9 czerwca br. w Atenach listu intencyjnego (Memorandum of Understanding) pomiędzy regulatorami sektora energetycznego regionu południowego/południowo – wschodniego w ramach Regionalnych Inicjatyw Gazowych Grupy Europejskich Regulatorów dla Energii Elektrycznej i Gazu (ERGEG).

 - Porozumienie tworzy grunt do ściślejszej współpracy regulatorów w regionie i budowy jednolitego rynku– podkreśla Mariusz Swora, Prezes URE biorący udział w ateńskim spotkaniu.

Obecny model regulacji, sieci oraz rynek zostały dopasowane do specyfiki poszczególnych krajów, co utrudnia rozwój transgranicznego obrotu energią. – Memorandum stara się sprostać tym problemom, dotykając tych wszystkich spraw, które są istotne z punktu widzenia dywersyfikacji dostaw gazu do Polski – dodaje Prezes Swora.

Regulatorzy zrzeszeni w ERGEG podejmują wysiłki zmierzające do zbudowania konkurencyjnego wspólnotowego rynku energii. Wiosną 2006 ERGEG zapoczątkował Inicjatywę Regionalnych Rynków Energii Elektrycznej i Gazu Ziemnego. Podstawowym założeniem inicjatyw regionalnych (RI) jest połączenie wysiłków regulatorów, operatorów rynków oraz jego kluczowych uczestników w celu zidentyfikowania dominujących problemów w funkcjonowaniu rynków gazu i energii elektrycznej, a następnie wypracowaniu odpowiednich rozwiązań, które usprawnią swobodny handel paliwami w skali międzysystemowej i transgranicznej.

Obecnie rynek „południowy-południowo-wschodni” - do którego należą Austria, Bułgaria, Czechy, Grecja, Węgry, Włochy, Polska, Rumunia, Słowacja i Słowenia - realizuje swoje zadania w trzech obszarach. Po pierwsze, prowadzi monitoring i ocenę realizacji postanowień Rozporządzenia 1775/2005. Po drugie, analizuje szlaki przesyłu gazu w regionie, w celu identyfikacji problemów do rozwiązania. Trzeci obszar prac dotyczy koncepcji stworzenia regionalnego systemu zarządzania systemami przesyłowymi (regional gas grid management) mającej na celu ujednolicenie procedur związanych z dostępem do wszystkich sieci przesyłowych w regionie, szczególnie w przypadku przesyłania paliwa gazowego na duże odległości przez kilka systemów gazowniczych.

Więcej informacji na temat inicjatyw regionalnych znaleźć można na stronach Grupy Europejskich Regulatorów dla Energii Elektrycznej i Gazu.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 13.06.2008
Tagi: