Up
 
 

Oddziały Terenowe URE o liberalizacji rynku i ochronie odbiorców wrażliwych społecznie

O liberalizacji rynku energii elektrycznej oraz ochronie odbiorców wrażliwych społecznie informowali pracownicy Północnego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Gdańsku podczas warsztatów szkoleniowych zorganizowanych na początku czerwca br. przez Pomorskie Forum Pomocy Społecznej.

Przedstawiciele URE podkreślali zaangażowanie Prezesa URE w ochronę odbiorców „słabych ekonomicznie”. Wskazywali, że niezbędne jest podjęcie kroków mających na celu ochronę odbiorców wrażliwych społecznie przed wstrzymaniem dostaw na skutek nie wnoszenia przez nich opłat za pobraną energię elektryczną oraz gaz. Zwrócono również uwagę na konieczność nadania formom pomocy tym odbiorcom rangi ustawowej.

Podobne szkolenia przeprowadzali w dn. 11 – 13 czerwca pracownicy Południowego Oddziału Terenowego URE w Katowicach. Szkolenia skierowane do przedstawicieli lokalnych Ośrodków Pomocy Społecznej i Centrów Pomocy Rodzinie miały na celu promowanie poprawy efektywności energetycznej, szerzenie wiedzy z zakresu prawa wyboru (zmiany) sprzedawcy oraz zwrócenie uwagi na odbiorców wrażliwych społecznie.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 16.06.2008
Tagi: