Up
 
 

Szczecin: seminarium poświęcone lokalnemu rynkowi energii

Po wiosennej awarii zasilania w Szczecinie wzrosło zainteresowanie przedstawicieli gmin tematyką planowania energetycznego. Odpowiadając na zapotrzebowanie samorządowców oraz podejmując działania na rzecz rozwoju sieci w województwie zachodniopomorskim oraz poprawy stanu planów zaopatrzenia w energię pracownicy Północno – Zachodniego Oddziału Terenowego URE w Szczecinie uczestniczyli w zorganizowanym 4 czerwca br. przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego seminarium, które poświęcone zostało lokalnemu rynkowi energii.

W trakcie spotkania przedstawiciele Regulatora omówili zadania gmin na zliberalizowanym rynku energii wraz z objaśnieniem planowania energetycznego i modelu symulacji ograniczania kosztów energii. Przedstawili także planowane zmiany w ustawie Prawo energetyczne. Przedstawiciele przedsiębiorstw energetycznych (ENEA, ENERGA, PSE) zapoznali zebranych z procesem tworzenia planów rozwoju przedsiębiorstw oraz prowadzonymi przedsięwzięciami z zakresu modernizacji, rozbudowy i budowy sieci.

Duża frekwencja i zainteresowanie tematyką planowania energetycznego, zwłaszcza wśród przedstawicieli gmin, wskazują, że po kwietniowej awarii znacznie wzrosła świadomość znaczenia i wagi problemu bezpieczeństwa energetycznego w regionie.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 16.06.2008
Tagi: