Up
 
 

Komunikat w sprawie zatwierdzenia taryfy dla energii elektrycznej dla RWE STOEN SA

URZĄD REGULACJI ENERGETYKI Warszawa, dnia 16 czerwca 2008 r.
   
GP-062-40/2008  

W dniu 16 czerwca 2008 r. decyzją nr DTA-4211-82(9)/2008/2720/I/KK została zatwierdzona przez Prezesa URE, na wniosek RWE STOEN SA z dnia 9 czerwca 2008 r., taryfa dla energii elektrycznej tego Przedsiębiorstwa.

Taryfa ta została zatwierdzona na okres do końca 2008 r. – analogicznie do końcowej daty obowiązywania taryf zatwierdzonych innym sprzedawcom energii elektrycznej, pełniącym funkcje sprzedawców z urzędu i zgodnie z treścią Komunikatu Prezesa URE z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie przesłanek uwolnienia cen energii elektrycznej dla odbiorców w gospodarstwach domowych.

Kalkulacja zatwierdzonej taryfy jest zgodna z założeniami przyjętymi do kalkulacji taryf zatwierdzonych przez Prezesa URE innym sprzedawcom energii elektrycznej, pełniącym funkcje sprzedawców z urzędu.

 

  Prezes
  Urzędu Regulacji Energetyki
  /-/
  dr Mariusz Swora
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 17.06.2008
Tagi: