Up
 
 

Informacja szczegółowa dotycząca zatwierdzonej 16 czerwca 2008 r. przez Prezesa URE taryfy dla RWE Stoen S.A.

16 czerwca br. została zatwierdzona przez Prezesa URE taryfa dla energii elektrycznej tego Przedsiębiorstwa. Taryfa ta została zatwierdzona na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r.

Kalkulacja tejże taryfy jest zgodna z założeniami przyjętymi do kalkulacji taryf zatwierdzonych przez Prezesa URE innym sprzedawcom energii elektrycznej pełniącym funkcje sprzedawców z urzędu.

Oznacza to, że wzrost cen energii elektrycznej dla odbiorców grup taryfowych G (gospodarstwa domowe) RWE STOEN SA w stosunku do taryfy zatwierdzonej przez Prezesa URE dla tego Przedsiębiorstwa na 2007 r. mieści się w zakresie wzrostów zatwierdzonych dla 12 przedsiębiorstw obrotu w styczniu 2008 r., a poziom cen energii w aktualnie zatwierdzonej taryfie Przedsiębiorstwa nie odbiega od poziomów w taryfach obowiązujących od 1 lutego 2008 r.

Porównanie wprost (cena do ceny) aktualnie zatwierdzonej taryfy RWE STOEN SA do cennika wprowadzonego przez Przedsiębiorstwo od 1 stycznia 2008 r. (bez dopełnienia obowiązku przedstawienia taryfy do zatwierdzenia) nie jest możliwe. W cenniku wprowadzonym samodzielnie przez Przedsiębiorstwo obok cen energii znajdowała się opłata stała za obsługę rozliczenia. Natomiast taryfa zatwierdzana przez Prezesa URE (zgodnie z obowiązującym prawem) zawierać może wyłącznie ceny energii i jest skalkulowana tak, aby pokryć m. in. koszty wystawiania faktur.

Średni koszt ponoszony na zakup energii wg taryfy aktualnie zatwierdzonej (co stanowi ok. 53% rachunku za energię elektryczną) jest wyższy o 3,28 % od średniego kosztu zakupu energii według cennika stosowanego przez Przedsiębiorstwo.

Przykładowe skutki dla odbiorców

Grupa taryfowa G11

Zmiana płatności (netto – bez podatku VAT), w stosunku do aktualnie stosowanego przez Przedsiębiorstwo cennika w obrocie, dla odbiorców w grupie G11 (cykl rozliczeniowy dominujący - 6-miesięczny) wynosi:
przy rocznym zużyciu 500 kWh - spadek o 17,11% (- 1,65 zł/m-c)
przy rocznym zużyciu 1500 kWh – wzrost o 0,87% (0,21 zł/m-c)
przy rocznym zużyciu 3000 kWh – wzrost o 6,66% (3,0 zł/m-c)

Dla odbiorców grupy G11 rozliczanych w cyklu 12-miesięcznym zmiany płatności wynoszą odpowiednio dla rocznych wielkości zużycia:
500 kWH - spadek o 9,62% (0,85 zł/m-c);
1500 kWh -wzrost o 4,38% (1 zł/m-c);
3000 kWh – wzrost o 8,59% (3,8 zł/m-c),

Natomiast dla odbiorców grupy G11 rozliczanych w cyklu 1-miesięcznym występują spadki płatności.

Grupa taryfowa G12

Dla odbiorców grupy taryfowej G12 (dla cyklu 6-miesięcznego przy założeniu średniej ze wszystkich przedsiębiorstw struktury zużycia w strefach dziennej i nocnej 50/50) zmiana płatności wynosi:
przy rocznym zużyciu 1500 kWh
– spadek o 7,28% (-1,78 zł/m-c)
przy rocznym zużyciu 3000 kWh – spadek o 0,58%(-0,26 zł/m-c)

Dla odbiorców grupy G12 rozliczanych w cyklu 12-miesięcznym zmiany płatności wynoszą odpowiednio dla rocznych. wielkości zużycia:
przy rocznym zużyciu 1500 kWh – spadek o 3,32% (0,78 zł/m-c),
przy rocznym zużyciu 3000 kWh – wzrost o 1,65% (0,74 zł/m-c), 

Natomiast dla odbiorców grupy G12 rozliczanych w cyklu 1-miesięcznym występują spadki płatności.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 17.06.2008
Tagi: