Up
 
 

Vattenfall złoży wyjaśnienia w związku z awarią sieci w Bytomiu

W niedzielę, 15 czerwca br. w Bytomiu zerwana została sieć dystrybucyjna należąca do przedsiębiorstwa energetycznego Vattenfall Distribution Poland S.A. Urząd Regulacji Energetyki zwrócił się do dystrybutora o przedłożenie szczegółowych informacji na temat zdarzenia.

Przedsiębiorstwo zostało wezwane w szczególności do podania przyczyn, przebiegu, zakresu i zasięgu oraz skutków awarii dla funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Dyrektor Południowego Oddziału Terenowego w Katowicach działający z upoważnienia Prezesa URE wezwał także przedsiębiorstwo do udzielenia wyczerpujących informacji na temat stanu technicznego infrastruktury tuż przed zdarzeniem oraz działań podjętych w celu usunięcia skutków awarii.

Linia o napięciu 110 tys. wolt zerwała się w niedzielę, 15 czerwca wcześnie rano. Incydent nie spowodował przerw w dostawach energii elektrycznej - uruchomione zostało zasilanie awaryjne. Zerwana linia wysokiego napięcia uszkodziła zaparkowane na osiedlowym parkingu samochody oraz trakcję tramwajową.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 18.06.2008
Tagi: