Up
 
 

O odbiorcach wrażliwych społecznie na XXVI Konferencji Naukowej Polityków Społecznych

Pomoc odbiorcom wrażliwym społecznie na rynku energetycznym została uznana przez uczestników XXVI Konferencji Naukowej Polityków Społecznych za ważny temat dla polityki społecznej państwa. Organizatorami spotkania, które odbyło się w dniach 16 - 18 czerwca w Ustroniu pod hasłem „Społeczne konsekwencje integracji europejskiej” były Katedra Polityki Społecznej i Gospodarczej Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN oraz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Przedstawiciele Urzędu Regulacji Energetyki, Iwona Figaszewska i Arkadiusz Falecki, w bloku tematycznym poświęconym funkcjom społecznym podmiotów gospodarczych przedstawili zagadnienia działalności społecznej przedsiębiorstw energetycznych na rzecz ochrony odbiorców oraz zaprezentowali model pomocy odbiorcom wrażliwym społecznie na rynku energii elektrycznej i paliw gazowych w Polsce.

Pomoc odbiorcom wrażliwym społecznie jest obowiązkiem wywodzonym z dyrektyw europejskich. Państwa członkowskie zostały zobowiązane do podjęcia właściwych kroków dla ochrony odbiorców końcowych, a w szczególności do wprowadzenia odpowiednich zabezpieczeń chroniących słabych odbiorców, łącznie ze środkami pomagającymi tym odbiorcom uniknąć odłączenia od sieci. Urząd Regulacji Energetyki podjął kroki prowadzące do przedstawienia propozycji zmian aktów prawnych zgodnie z unijną dyrektywą. Natomiast działania tego typu, których celem jest pomoc słabym ekonomicznie konsumentom energii są już podejmowane przez przedsiębiorstwa w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

Temat odbiorcy wrażliwego na rynku energetycznym spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji, jako bardzo ważny dla polityki społecznej państwa. Ośrodki akademickie oraz instytuty naukowo – badawcze zadeklarowały pomoc Prezesowi URE w dalszych pracach nad tematyką odbiorcy wrażliwego.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 19.06.2008
Tagi: