Up
 
 

18 tysięcy zielonych certyfikatów

W środę, 18 czerwca 2008 r. Mariusz Swora, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał świadectwo pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii (OZE) nr 18 000.

Tyle właśnie świadectw, zwanych popularnie „zielonym certyfikatami”, zostało wydanych od początku istnienia systemu świadectw pochodzenia - jednego z elementów wsparcia OZE, czyli od 1 października 2005 r.

Przedsiębiorcy wytwarzający energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii mogą korzystać z systemu wsparcia w postaci świadectw pochodzenia, które potwierdzają wytworzenie energii elektrycznej w źródle odnawialnym. Świadectwa te wydawane są przez Prezesa URE i w postaci Praw Majątkowych z nich wynikających mogą być zbywane przez ich posiadaczy na Towarowej Giełdzie Energii, stanowiąc dodatkowe źródło przychodu dla podmiotów produkujących energię przyjazną środowisku.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 19.06.2008
Tagi: