Up
 
 

Oddział Centralny URE szkoli pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej

Ochrona odbiorcy wrażliwego społecznie przed wstrzymaniem dostaw energii elektrycznej była tematem szkolenia dla przedstawicieli mazowieckich Ośrodków Pomocy Społecznej przeprowadzonego przez Oddział Centralny URE w Warszawie w czwartek, 19 czerwca br.

Uczestnicy szkolenia poznali prawne uwarunkowania wstrzymywania dostaw i kompetencje Prezesa URE w tym zakresie. Iwona Figaszewska, przewodnicząca Zespołu do spraw Prac Badawczych nad Problematyką Odbiorców Wrażliwych Społecznie zreferowała temat pomocy odbiorcom wrażliwym na rynku energii i gazu w państwach Unii Europejskiej i w Polsce. Zagadnienia pomocy, jakiej może oczekiwać konsument od Rzecznika Odbiorców Paliw i Energii, przybliżył pełniący tę funkcję Paweł Bogusławski. Rzecznik Odbiorców zaprezentował także studium przypadku spraw dotyczących odbiorców wrażliwych społecznie, z jakimi spotkał się w swojej działalności.

W szkoleniu wzięli również udział przedstawiciele Zakładu Energetycznego Warszawa – Teren S.A. oraz RWE Stoen S.A., którzy zaprezentowali zasady pomocy odbiorcom wrażliwym oraz skalę zjawiska wstrzymywania dostaw energii elektrycznej na terenie działania tych przedsiębiorstw.

Szkolenie spotkało się z bardzo pozytywnym przyjęciem ze strony uczestników. Ożywiona dyskusja potwierdziła przydatność tego typu spotkań. W szkoleniu, z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc wzięła udział tylko część Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu województwa mazowieckiego. Zainteresowanie poruszoną tematyką było tak duże, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki rozważy zorganizowanie podobnego szkolenia dla przedstawicieli pozostałych mazowieckich Ośrodków Pomocy Społecznej.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 24.06.2008
Tagi: