Up
 
 

Zapewnić bezpieczeństwo energetyczne w Poznaniu

Powołanie zespołu, który zajmie się opracowaniem scenariusza ochrony i odbudowy systemu elektroenergetycznego na obszarze aglomeracji poznańskiej na wypadek wystąpienia zakłóceń w pracy tego systemu to najważniejsze z ustaleń podjętych na spotkaniu przedstawicieli przedsiębiorstw sektora energetycznego, Politechniki Poznańskiej oraz Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Poznaniu.

Uczestnicy spotkania, które odbyło się 19 czerwca br.,określili problemy techniczne i organizacyjne związane z wystąpieniem i likwidacją awarii systemowej na obszarze zasilania aglomeracji poznańskiej. Wskazano najistotniejsze zagadnienia dotyczące pracy bloków w EC2 Karolin i sieci elektroenergetycznej w sytuacji zagrożenia funkcjonowania systemu. W efekcie powołany został zespół, który zajmie się opracowaniem scenariusza obrony i odbudowy systemu elektroenergetycznego oraz koordynacją przedsięwziąć w tym zakresie.

Konieczność dyskusji na temat sposobu działań w wypadku awarii i przerw w dostawach prądu wywołały m.in. pojawiające się coraz częściej niepokojące informacje dotyczące możliwości wystąpienia, szczególnie w okresie letnim, zakłóceń w pracy systemu elektroenergetycznego. Zakłócenia te mogą być spowodowane brakiem odpowiedniego poziomu rezerw mocy u wytwórców lub złym stanem sieci przesyłowych i dystrybucyjnych. Wśród obszarów szczególnie narażonych na te zdarzenia wymieniana jest m.in. aglomeracja poznańska.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 26.06.2008
Tagi: