Up
 
 

Klient partnerem przedsiębiorstw gazowniczych

W dniach 4-6 czerwca br. w Kościelisku k. Zakopanego odbyło się sympozjum „Marketing w Gazownictwie – Klient – partner w biznesie” zorganizowane przez krakowski oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Prezesa URE na konferencji reprezentowali Wiesław Wójcik, dyrektor Południowo – Wschodniego Oddziału Terenowego URE w Krakowie oraz Maciej Syroka z Departamentu Promowania Konkurencji.

W spotkaniu uczestniczyło ok. 250 osób reprezentujących przedsiębiorstwa gazownicze, środowisko naukowe, administrację lokalną oraz firmy świadczące usługi outsourcingowe w zakresie obsługi klienta. Eksperci i praktycy dyskutowali m.in. na temat innowacyjnych form obsługi klienta przez firmy sektora gazowego, stosunku społeczeństw do różnych nośników energii, a także perspektyw wykorzystania gazu ziemnego w Polsce.

Przedstawiciel niemieckiego koncernu Ruhrgaz AG zaprezentował doświadczenia firmy w zakresie badania odbiorców końcowych w celu opracowywania dla nich odpowiednich i zróżnicowanych produktów cenowych. Dokładne poznanie klienta umożliwia opracowanie oferty ściśle dostosowanej do jego potrzeb. Zakład gazowniczy w Bonn posiada aż 34 plany taryfowe dla swoich klientów.

Bernard Rudkowski, Prezes G.EN Gaz Energia S.A. - prywatnego dystrybutora gazu ziemnego - wskazał na doniosłą rolę koncepcji CSR (ang. Corporate Social Responsibility) w sektorze energetyki, gdzie sprzedawany towar ma znaczący wymiar społeczny. Zdaniem Rudkowskiego koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu, mimo że przyczynia się do budowy pozytywnego wizerunku przedsiębiorstw i tworzy korzystny klimat do dalszej działalności, nie jest obecna w elektroenergetyce i gazownictwie dostatecznie szeroko. Szef GEN Gaz Energia S.A podkreślał pozytywną rolę Prezesa URE w upowszechnianiu koncepcji CSR w energetyce. Zdaniem uczestników sympozjum kontynuacja działań URE w tym kierunku jest jak najbardziej pożądana.

Maciej Syroka z Departamentu Promowania Konkurencji URE przedstawił wybrane aspekty tzw. trzeciego pakietu legislacyjnego, na który składają się projekty przepisów przedstawionych przez Komisję Europejską we wrześniu 2007 r. Przepisy te mają usprawnić rynek wewnętrzny energii elektrycznej i gazu.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 30.06.2008
Tagi: