Up
 
 

O odpowiedzialności społecznej w energetyce na gnieźnieńskiej konferencji

W czwartek, 26 czerwca zakończyła się dwudniowa konferencja „Odpowiedzialność społeczna w sektorze energetycznym” organizowana przez Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Honorowy patronat nad spotkaniem objęli m. in. Waldemar Pawlak – Wicepremier, Minister Gospodarki, Mariusz Swora – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Aleksander Grad – Minister Skarbu Państwa oraz Janusz Kochanowski – Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Ks. Abp. Henryk Muszyński - Metropolita Gnieźnieński.


Zbadanie skali zaangażowania w CSR (ang. Corporate Social Responsibility) przez przedsiębiorstwa energetyczne mieści się w szeroko pojętej roli Urzędu Regulacji Energetyki, który zajmuje się promowaniem konkurencji, bada ceny i efektywność przedsiębiorstw energetycznych – mówił podczas otwarcia konferencji Mariusz Swora, szef Urzędu. - Urząd Regulacji Energetyki nie jest instytucją pomocy społecznej, ale to ten Urząd przygotował propozycje zmian w przepisach prawa mające pomóc tym odbiorcom, których nie stać na opłacenie rachunku. Obowiązek niesienia pomocy powinien być rozdzielony pomiędzy przedsiębiorstwa energetyczne, organizacje pozarządowe i państwo – wskazywał Prezes URE. Podkreślił także, że mechanizm zwalczania ubóstwa energetycznego powinien zakładać aktywność osób potrzebujących pomocy. Gospodarstwa domowe ubiegające się o taką pomoc powinny najpierw wykazać się własną inicjatywą, a więc wskazać na przykład, że mają zainstalowany licznik przedpłatowy, korzystają z najniższej możliwej taryfy na rynku, przyjęły indywidualny plan oszczędności energii lub skorzystały z doradztwa w jaki sposób obniżyć rachunki za energię. Prezes Mariusz Swora podkreśli, że uregulowanie mechanizmów pomocy ubogim odbiorcom jest konieczne ze względu na wzrastające ceny energii oraz obowiązki wynikające z prawodawstwa europejskiego. Uważamy za oczywiste to, że energia elektryczna jest w gniazdku a wszystko co musimy zrobić, aby z niej skorzystać to podłączyć przewód. Rzecz jasna zdajemy sobie sprawę z tego, że energia kosztuje. Mamy jednak ten rachunek wkalkulowany w nasz domowy budżet. Stać nas na jego opłacenie, bez konieczności dokonywania cięć w innych jego częściach. Tak było do tej pory, ale to się zmieni. Cena energii elektrycznej będzie coraz wyższa. Wiele gospodarstw domowych staje powoli przed obliczem tego, że łatwo dostępne dobro w postaci energii elektrycznej staje się dobrem luksusowym – stwierdził Prezes URE.

Pierwszy dzień gnieźnieńskiej konferencji poświęcony był odbiorcy społecznie wrażliwemu. Prelegenci przedstawili problem ubóstwa w Polsce, zwracając uwagę na fakt, że lwią część wydatków gospodarstw domowych, które żyją na progu ubóstwa, stanowią rachunki za energię.  Podkreślano także, że rynek energetyczny jest mało przejrzysty i trudny do zrozumienia dla konsumenta.

Iwona Figaszewska oraz Arkadiusz Falecki z Urzędu Regulacji Energetyki przedstawili kwestię ochrony odbiorców wrażliwych społecznie w krajach Unii Europejskiej (UE). Podkreślali oni, że  w UE brakuje jednolitej definicji odbiorców wrażliwych, która byłaby stosowana przez wszystkich dostawców energii elektrycznej i gazu ziemnego. – W poszczególnych państwach członkowskich UE funkcjonują różne definicje oraz kryteria kwalifikacji odbiorców do grupy odbiorców wrażliwych społecznie, zaś niektóre państwa takiej definicji w ogóle nie wypracowały – tłumaczyli prelegenci.

Iwona Figaszewska przedstawiła propozycje Urzędu dotyczące sposobów pomocy odbiorcy wrażliwemu w Polsce. W opinii URE Polska nie wypełnia zapisów dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie pomocy odbiorcy społecznie wrażliwemu, dlatego Urząd Regulacji Energetyki zaproponował m.in., aby pomoc taka była umiejscowiona na szczeblu lokalnym poprzez działalnie ośrodków pomocy społecznej, ośrodków pomocy rodzinie i wydziałów mieszkaniowych oraz we współpracy z oddziałami przedsiębiorstw energetycznych. 

Kolejny dzień konferencji poświęcony był koncepcji CSR jako strategii prowadzenia biznesu. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu przejawia się w równym traktowaniu wszystkich wymiarów działalności firmy zarówno kwestii ekonomicznych, ekologicznych jak i społecznych. Jest długofalowym, strategicznym podejściem nastawionym na zrównoważony rozwój – przekonywali prelegenci. Przedsiębiorstwa, również te z sektora energetycznego, przyjmujące perspektywę Odpowiedzialnego Biznesu uwzględniają, prognozują oraz maksymalizują ekonomiczną, środowiskową oraz społeczną wartość z korzyścią dla wszystkich interesariuszy.

Dwudniowe obrady zakończyły się deklaracjami kontynuowania podobnych spotkań w przyszłości.


Szersze sprawozdanie z konferencji na stronach gnieźnieńskiego Caritasu.

http://www.caritas.gniezno.pl/site/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=177&Itemid=61

 

Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, URE

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 30.06.2008
Tagi: