Up
 
 

Rozpoczęcie inwestycji w gminie Stepnica coraz bliżej

Postępy w rozwiązywaniu problemów z zaopatrzeniem w energię elektryczną dla gminy Stepnica. Pierwszy z podmiotów, od którego zależało rozpoczęcie inwestycji, podpisał umowę przyłączeniową.

Jak informował Urząd Regulacji Energetyki, na majowym spotkaniu zorganizowanym przez Witolda Kępę, dyrektora Północno – Zachodniego Oddziału Terenowego URE w Szczecinie udało się ustalić, że do gminy w ciągu dwóch lat zostanie doprowadzona dodatkowa linia średniego napięcia. Pozwoli to na przesyłanie dodatkowej energii elektrycznej z mocą 7- 8 MW i zakończy problemy z przerwami w dostawach energii oraz umożliwi chętnym przedsiębiorcom inwestycje w gminie.

ENEA zadeklarowała wtedy gotowość do rozpoczęcia budowy linii kablowej średniego napięcia pod warunkiem podpisania umowy przyłączeniowej oraz wpłacenia pierwszej raty przez co najmniej jeden z podmiotów ubiegających się o przyłączenie.

Więcej na temat majowego spotkania

Koniec kłopotów z prądem w gminie Stepnica

 

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 30.06.2008
Tagi: