Up
 
 

Dobre wiadomości dla odbiorców końcowych. Prezes URE upraszcza i skraca proces zmiany sprzedawcy.

Zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki instrukcje ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnych w zakresie bilansowania systemu dystrybucyjnego i zarządzania ograniczeniami systemowymi zawierają zapisy i rozwiązania bardziej przyjazne odbiorcom. Uproszczona i krótsza procedura zmiany sprzedawcy oraz łatwiejszy dostęp do informacji na temat zmiany sprzedawcy oraz o sprzedawcach działających na terenie danego operatora systemu dystrybucyjnego - to dla odbiorców główne korzyści wynikające z nowych instrukcji. – Odbiorca musi tylko wykazać się inicjatywą i znaleźć tańszego sprzedawcę. Większość formalności została przeniesiona na przedsiębiorstwa– podkreśla Mariusz Swora. Nie czekając na konieczne zmiany w Prawie energetycznym uzgodniliśmy z przedsiębiorstwami korzystne zmiany dla odbiorców końcowych zmierzających zmienić sprzedawcę. Zrealizowaliśmy tym samym istotny punkt na „Mapie drogowej” liberalizacji rynku energii. To z pewnością dobra wiadomość dla odbiorców, których interesów konsekwentnie bronimy na rynku energii – dodaje Prezes URE.

Instrukcje przewidują, iż proces zmiany nie przekroczy 30 dni w przypadku pierwszej zmiany i 14 dni w przypadku kolejnej zmiany sprzedawcy (wcześniej w przypadku pierwszej zmiany było to 60, a nawet do 90 dni, przy drugiej i kolejnej zmianie - 30 dni ). Oznacza to, że zgodnie z nowymi instrukcjami proces zmiany sprzedawcy potrwa ponad czterokrotnie krócej. Znacząco zmniejszyła się też liczba spraw, jakimi musi się zająć odbiorca. Do niego należy zawarcie umowy sprzedaży z nowym sprzedawcą i rozliczenie się ze starym sprzedawcą. Wszystkie pozostałe formalności, łącznie z wypowiedzeniem umowy staremu sprzedawcy, może wykonać nowy sprzedawca, jeśli tylko zostanie do tego upoważniony. Usunięto także ograniczenia w liczbie zmian sprzedawcy (wcześniej gospodarstwa domowe i małe przedsiębiorstwa mogły dokonywać nieodpłatnie zmiany sprzedawcy dwa razy w ciągu 12 kolejnych miesięcy).

Zmiana sprzedawcy staje się łatwiejsza dzięki nowym instrukcjom. Odbiorcom, którzy zdecydują się na taki krok dostarczamy informacji jak to zrobić za pośrednictwem naszej strony internetowej (www.ure.gov.pl) oraz infolinii. Działa też coraz więcej serwisów internetowych z kalkulatorami cenowymi, które oferują również praktyczne porady jak zmienić sprzedawcę. To dobry znak dla dalszego procesu liberalizacji – ocenia Mariusz Swora.

W instrukcjach operatorzy zobowiązali się także do opracowania i zamieszczenia na swoich stronach internetowych wzorów wniosków o zmianę sprzedawcy oraz wzorów umów o świadczenie usług dystrybucji oraz do publikowania listy sprzedawców mających podpisane generalne umowy dystrybucyjne.

Proces zatwierdzania nowych instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnych dla operatorów rozpoczął się w grudniu 2007 r. W obecnym momencie z 14 dużych operatorów systemu dystrybucyjnego nowe instrukcje posiada trzynastu. Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne operatorzy systemów dystrybucyjnych zamieszczają na swoich stronach internetowych obowiązujące instrukcje oraz udostępniają je do publicznego wglądu w swoich siedzibach.

 

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 30.07.2008
Tagi: