Up
 
 

Jak pomóc odbiorcom wrażliwym? – szkolenia URE w Warszawie i Opolu

2 września w Opolu oraz 5 września w Warszawie odbędą się szkolenia organizowane odpowiednio przez Południowo – Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą we Wrocławiu oraz Oddział Centralny URE w Warszawie skierowane do pracowników ośrodków pomocy społecznej.

Do współprzygotowania warszawskiego szkolenia zaproszeni zostali przedstawiciele zakładów energetycznych działających na terenie województwa mazowieckiego. Szkolenie w Opolu, przeznaczone także dla przedstawicieli samorządów gminnych województwa opolskiego, współorganizuje Urząd Miasta Opola.

Tematyka obu szkoleń skoncentrowana będzie na zagadnieniach dotyczących form pomocy odbiorcom wrażliwym społecznie oraz uregulowań prawnych wstrzymania dostaw energii i kompetencji Prezesa URE w tym zakresie. Dodatkowo przedstawiciele wrocławskiego Oddziału Terenowego URE przedstawią zagadnienia związane z racjonalizacją zużycia energii i energooszczędnością.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 19.08.2008
Tagi: