Up
 
 

Nie będzie podwyżek cen gazu od października

Mariusz Swora, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił dziś, że postępowanie w sprawie wniosku o zmianę taryfy gazowej dla PGNiG będzie nadal trwało.

Oznacza to, że ewentualna podwyżka cen dla odbiorców końcowych nie wejdzie w życie od 1 października 2008 roku. Oznacza to także, że póki co wniosek PGNiG nie został oddalony

Prezes URE tłumaczy przedłużenie postępowania znacznym skomplikowaniem sprawy związanym z wyjątkową sytuacją na rynku ropy oraz zmiennym kursem złotego wobec amerykańskiego dolara. Rolą Prezesa URE jest równoważenie interesów przedsiębiorców oraz odbiorców końcowych. W związku z tym istnieje konieczność szczególnie wnikliwego zbadania wniosku, co wymaga czasu – stwierdził dr Mariusz Swora. Odnośnie wniosku PGNiG, Prezes URE dr Mariusz Swora stwierdził: Przedsiębiorstwo podniosło szereg argumentów, które każą nam jeszcze raz przeanalizować nasze stanowisko. Ze względu na specyfikę obrotu gazem przedsiębiorstwo może obecnie odczuwać skutek szczególnie wysokiego wzrostu cen ropy sprzed kilku miesięcy. Należy przypomnieć, że w lipcu poszybowały one do nie notowanego do tej pory poziomu 147 dolarów za baryłkę. W chwili obecnej ceny ropy spadły już poniżej 100 dolarów za baryłkę. Prawdą jest, że ceny ropy spadają, ale mamy do czynienia również z wahaniem się kursu złotego wobec dolara. To są zasadniczo korzystne czynniki dla kształtowania się cen gazu w perspektywie następnej taryfy – podkreślił Prezes Swora. Nie byłbym zdziwiony, gdybyśmy w następnym roku mieli do czynienia nawet ze spadkami ceny gazu – dodał.

W kwietniu Urząd Regulacji Energetyki przychylił się do wniosku PGNIG o podwyższenie taryfy gazowej o 14.4% podczas gdy przedsiębiorstwo żądało podwyżki o 34 procent. Taka podwyżka pozwoliła na stabilny rozwój przedsiębiorstwa i zapobiegła szokowi cenowemu, który odbiłby się negatywnie na stanie polskiej gospodarki. We wniosku, który PGNIG złożył do URE w połowie sierpnia przedsiębiorstwo domaga się podwyżki taryfy gazowej o 23 procent. 

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 16.09.2008
Tagi: