Up
 
 

URE dba o interesy odbiorców ciepła

Zadaniem Prezesa URE jest równoważenie interesów odbiorców i przedsiębiorstw. Interwencja URE w Katowicach doprowadziła do porozumienia między dostawcą ciepła a mieszkańcami domów jednorodzinnych jednej z dzielnic miasta.

Do Oddziału Terenowego URE w Katowicach zwrócił się Pełnomocnik Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o interwencję w sprawie wypowiedzenia umowy sprzedaży ciepła do domków jednorodzinnych. Takie działanie przedsiębiorstwa skutkowałoby zaprzestaniem dostaw ciepła mieszkańcom osiedla.

Południowy Oddział Terenowy URE wystąpił do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Katowicach o wyjaśnienie sprawy przypominając przedsiębiorstwu o ciążących na nim obowiązkach, które wynikają z udzielonej mu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz z obowiązujących przepisów prawa. Przedsiębiorstwo poproszono również o przeprowadzenie rzetelnej analizy i wypracowanie rozwiązania zapewniającego dostawy ciepła do obiektów skarżących.

Działania Oddziału URE wpłynęły na zmianę decyzji przedsiębiorstwa energetycznego. Katowickie PEC na początku września poinformowało, że wycofuje się ze swojej pierwotnej decyzji i nie będzie skarżącym wypowiadać umów sprzedaży ciepła.
 
 
***
Wszystkie przedsiębiorstwa prowadzące działalność związaną z zaopatrzeniem odbiorców w ciepło (tj. działalność polegającą na wytwarzaniu, przesyłaniu i dystrybucji ciepła oraz obrotu ciepłem) mają obowiązek uzyskania koncesji od Prezesa URE.
 
Prezes URE nakładając na przedsiębiorstwa ciepłownicze szczegółowe warunki koncesji - a następnie kontrolując ich realizację − dyscyplinuje te przedsiębiorstwa do efektywnego działania. Regulator korzysta ze środków prawnych tak, by zapewnić lokalne bezpieczeństwo energetyczne, prawidłową gospodarkę paliwami i energią oraz ochronę interesów odbiorców.

 

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 19.09.2008
Tagi: