Up
 
 

Łódzki Oddział URE szkoli pracowników pomocy społecznej

17 września br. w siedzibie Środkowozachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki odbyło się szkolenie dla pracowników ośrodków pomocy społecznej z terenu województwa łódzkiego i świętokrzyskiego.

Szkolenie poświęcone było problematyce ochrony odbiorców wrażliwych społecznie. Uczestnikom spotkania przedstawiono uregulowania prawne wstrzymania dostaw energii i związane z nimi kompetencje Prezesa URE, a także formy pomocy odbiorcom wrażliwym społecznie na rynku energii elektrycznej i gazu w państwach Unii Europejskiej oraz w Polsce. Zaprezentowano również najważniejsze założenia „Mapy drogowej uwolnienia cen dla wszystkich odbiorców energii elektrycznej” ze szczególnym uwzględnieniem kwestii zmiany sprzedawcy energii przez odbiorców końcowych. Przedstawiono także zagadnienie efektywnego zużycia energii.

Celem tego typu szkoleń jest pogłębienie współpracy między ośrodkami pomocy społecznej a Oddziałami Terenowymi URE, szczególnie w zakresie ochrony odbiorców końcowych paliw i energii przed wstrzymaniem dostaw.

   

 
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 26.09.2008
Tagi: