Up
 
 

Lubelski Oddział URE współpracuje z Fundacją Inicjatyw Menedżerskich

22 września 2008 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki i lubelska Fundacja Inicjatyw Menedżerskich (FIM) podpisali Porozumienie, na mocy którego podejmą współpracę w dziedzinie spraw objętych zakresem działania Prezesa URE, a w szczególności odbiorców ubogich, promowania konkurencji, odnawialnych źródeł energii, oszczędności energii oraz praw jej odbiorców na rynku energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła.

Współpraca Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i Fundacji Inicjatyw Menedżerskich polegać będzie w szczególności na:

  • Wspieraniu przez Fundację działań Prezesa URE poprzez działania informacyjne, promocyjne, popularyzatorskie, szkoleniowe, doradcze i wydawnicze.
  • Inicjowaniu i współorganizowaniu konferencji i seminariów służących wymianie doświadczeń świata nauki, administracji publicznej i organizacji pozarządowych.
  • Opracowywaniu ekspertyz, analiz i ocen.

Ideą fundacji jest inicjowanie, promowanie i wdrażanie wszelkich inicjatyw o charakterze menedżerskim usprawniających funkcjonowanie instytucji trzech sektorów: publicznego, pozarządowego i komercyjnego.

Wykonanie Porozumienia zostało powierzone Wschodniemu Oddziałowi Terenowemu URE w Lublinie.

 

 

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 07.10.2008
Tagi: